RESEARCH & DEVELOPMENT

Looking for a specific product?
Let us help you find a Norwegian supplier

FIND COMPANIES WITHIN YOUR INDUSTRY SEGMENT

With strong expertise within a multitude of industry sectors, Norwegian comanies are at the forefront of research and development. Choose your segment and view companies that offer their solutions in the international market.
FEATURED COMPANIES

Norwegian Space Agency

Copernicus data (2014)/ESA/Norut–SEOM Insarap study   The Norwegian Space Agency...

Norconsult AS

Norconsult is Norway's largest and one of the leading multidisciplinary...

Aquastructures AS

Aquastructures is a fresh, innovative and leading Engineering partner and...

BY CATEGORY

Norway Exports helps you find businesses that exports high-quality products.

LOOKING FOR A SPECIFIC PRODUCT?

Let us help you find a Norwegian supplier

advertisement

Editor's Picks

ROBOTIC SURFACE TREATMENT OF AMMONIA TANKS AT HERØYA

 • December 2, 2022
 • mvgdaddmin4
Complex maintenance can now be carried out by robotic solutions from the oil and gas industry. Surface treatment of industrial tanks has traditionally meant extensive...

DNV’s DATE service in Singapore celebrates its tenth anniversary

 • December 2, 2022
 • mvgdaddmin4
As part of a network of 200 technical classification experts in Høvik, Hamburg, Piraeus, and Houston, the seven-person DATE team in Singapore handles approximately 450...

Hapag-Lloyd receives DNV Excellence 5 Star Award for continuous compliance

 • December 2, 2022
 • mvgdaddmin4
Through the implementation of international management system standards, shipping companies not only adhere to international legal requirements, but when innovatively and conscientiously utilized, can be...
Latest News

Miljø DNA – en månelanding innen miljøovervåking

 • October 18, 2022
 • mvgdaddmin4
Hvert år brukes millioner av kroner på å overvåke og kartlegge norsk natur for å kartlegge ulike parasitter i vannmiljø, for eksempel Gyrodactylus salaris. For en mer ressurs-effektiv kartlegging ble det...

I felt for overvåking av makroalger i Finnmark

 • September 9, 2022
 • mvgdaddmin4
Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter i kyst og fjordområder, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og organisk belastning på et tidlig stadium, samt følge med...

Havvind: HI får 10 millioner til forskningssatsing

 • May 12, 2022
 • mvgdaddmin4
– Dette gleder vi oss stort over, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø. – Vi vet i dag ikke nok om miljøeffektene av vindkraft til havs. Det er avgjørende å få...

Fiskeri- og havminister på første HI-besøk

 • May 6, 2022
 • mvgdaddmin4
– Det har vært veldig lærerikt å få være på Havforskningsinstituttet i dag. Jeg har gledet meg til dette besøket siden jeg ble fiskeri- og havminister. Her gjøres en enormt...

De blå næringene – en drivkraft i det grønne skiftet

 • May 3, 2022
 • mvgdaddmin4
Nord-Norge er en landsdel som bugner av råvarer og som kan bidra til at Norge når klimamålene gjennom å utvikle ny bærekraftig næringsaktivitet i havet. Initiativene og skaperkraften for et...

Establishes the research alliance NORIN

 • May 2, 2022
 • mvgdaddmin4
The institute’s managing directors met on Tuesday 26th of April in NILU’s premises in Kjeller to sign the collaboration agreement. Minister of Climate and Environment Espen Barth Eide was present at...

Setting new standards in the Mediterranean

 • May 2, 2022
 • mvgdaddmin4
The AM400 Classic feed barge will boost Philosofish´s production of bass and bream on their Rhodes Island site to 2,000 tonnes. "Philosofish is a solid, well-run company that has had...

DeepOcean acquires Installit to accelerate offshore renewables growth

 • April 26, 2022
 • mvgdaddmin4
“The acquisition of Installit demonstrates DeepOcean’s focus on supporting and enabling the energy transition. It accentuates DeepOcean’s engineering competence in key growth areas and increases our competence base within offshore...