RESEARCH & DEVELOPMENT

Looking for a specific product?
Let us help you find a Norwegian supplier

FIND COMPANIES WITHIN YOUR INDUSTRY SEGMENT

With strong expertise within a multitude of industry sectors, Norwegian comanies are at the forefront of research and development. Choose your segment and view companies that offer their solutions in the international market.
FEATURED COMPANIES

Aquastructures AS

Aquastructures is a fresh, innovative and leading Engineering partner and...

Norwegian Space Agency

Copernicus data (2014)/ESA/Norut–SEOM Insarap study   The Norwegian Space Agency...

Norconsult AS

Norconsult is Norway's largest and one of the leading multidisciplinary...

BY CATEGORY

Norway Exports helps you find businesses that exports high-quality products.

LOOKING FOR A SPECIFIC PRODUCT?

Let us help you find a Norwegian supplier

advertisement

Editor's Picks

Elkem curtails production capacity at Bremanger in Norway

 • February 3, 2023
 • admin
Elkem has decided to partially curtail its production at Bremanger in Norway by temporarily shutting down one furnace. This is due to lower silicon sales...

DNV’s power failure investigation in the Netherlands reveals special circumstances…

 • February 3, 2023
 • admin
DNV was commissioned by TenneT, the Dutch national electricity transmission system operator, to conduct a fully independent and extensive power failure investigation (PFI) of the...

DNV white paper outlines suggestions to achieve a sustainable maritime…

 • February 2, 2023
 • admin
The paper comes amid closer cooperation between India and Norway, which are historic maritime trading partners, to enable a future green shipping sector and achieve...
Latest News

Nytt FHF-prosjekt skal redusere sykdom i RAS-anlegg

 • January 24, 2023
 • admin
Sondre Veberg Larsen fra Akvaplan-niva vil, sammen med Sonal Patel (Veterinærinstituttet), lede arbeidspakke 1 i prosjektet. Denne arbeidspakken skal sammenstille vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om patogene mikroorganismer og gjeldende biosikkerhetsstrategier...

World’s first carbon capture pilot for smelters inaugurated at Elkem…

 • January 23, 2023
 • admin
The carbon capture pilot testing is a collaboration between Elkem, Mo Industripark, SMA Mineral, SINTEF, Alcoa, Celsa Group, Ferroglobe PLC, Norcem AS, NorFraKalk AS, ACT Cluster and Aker Carbon Capture....

Hurtigruten and Brunvoll receive funding from The Green Platform Initiative…

 • January 3, 2023
 • admin
The Green Platform Initiative provides funding for enterprises and research institutes engaged in green growth and restructuring driven by research and innovation. The Research Council, Innovation Norway and Siva manage the...

Miljø DNA – en månelanding innen miljøovervåking

 • October 18, 2022
 • admin
Hvert år brukes millioner av kroner på å overvåke og kartlegge norsk natur for å kartlegge ulike parasitter i vannmiljø, for eksempel Gyrodactylus salaris. For en mer ressurs-effektiv kartlegging ble det...

I felt for overvåking av makroalger i Finnmark

 • September 9, 2022
 • admin
Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter i kyst og fjordområder, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og organisk belastning på et tidlig stadium, samt følge med...

Havvind: HI får 10 millioner til forskningssatsing

 • May 12, 2022
 • admin
– Dette gleder vi oss stort over, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø. – Vi vet i dag ikke nok om miljøeffektene av vindkraft til havs. Det er avgjørende å få...

Fiskeri- og havminister på første HI-besøk

 • May 6, 2022
 • admin
– Det har vært veldig lærerikt å få være på Havforskningsinstituttet i dag. Jeg har gledet meg til dette besøket siden jeg ble fiskeri- og havminister. Her gjøres en enormt...

De blå næringene – en drivkraft i det grønne skiftet

 • May 3, 2022
 • admin
Nord-Norge er en landsdel som bugner av råvarer og som kan bidra til at Norge når klimamålene gjennom å utvikle ny bærekraftig næringsaktivitet i havet. Initiativene og skaperkraften for et...