Skjæran utfordres på nye oppdrettsarter

October 11, 2022
administrator

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran deltar fredag 28. oktober på seminaret «Blått i nord – nye marine oppdrettsarter for verdiskapning i nord». På møtet i Bodø skal han blant annet møte sin forgjenger Odd Emil Ingebrigtsen til debatt.

«Blått i nord» er et initiativ for økt verdiskaping av nye marine arter som eksempelvis tang og tare. Bak initiativet står Nofima, Universitetet i Tromsø, Nord universitet, NIVA og Akvaplan-niva. 28. oktober inviteres det til seminar i sal A5 ved Nord universitet. Det blir også anledning til å følge seminaret digitalt.

På et lignende seminar i Tromsø før sommeren innledet statssekretær Vidar Ulriksen. Denne gangen har Bjørnar Skjæran bekreftet deltakelse, og siden seminaret arrangeres tre uker etter fremleggelsen av statsbudsjettet kan det bli politiske diskusjoner hvor Støre-regjeringen vil med sin satsing i nord. Det er forventet at Skjæran vil komme inn på strategiene for utvikling av nye arter i nord.

Seminaret tar sikte på å komme videre i planene om nye arter i oppdrett og økt næringsaktivitet rundt makroalger.

  • Den ønskede økningen i havbruk kan ikke komme fra laks og ørret alene. Norsk havbruksnæring trenger flere bein å stå på, og marine arter som tare, steinbit og torsk får økt oppmerksomhet. Formålet med «Blått i nord – nye marine oppdrettsarter for verdiskaping i nord» er å øke samarbeidet og aktiviteten rundt marine arter i oppdrett. I dette arbeidet må vi naturligvis inkludere alle deler av næringslivet og det offentlige til felles dialog og erfaringsutveksling, sier Linda Simensen i Akvaplan-niva.
  • For å etablere et anlegg for fiskeoppdrett, må bedriften søke om tillatelse fra flere myndigheter. Dette er en av flaskehalsene. En annen flaskehals er at nye arter avdekker nye problemstillinger. Ikke minst når det gjelder biologien; hvordan avle, hvilket fôr og vaksiner bør vi bruke – for å nevne noe, sier dekan Mette Sørensen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) på Nord universitet.
  • En ny næring trenger kompetanse og det haster med økt forskning for å gi oss mer kunnskap. Det må mer midler til forskning, og det må være flere prosjekt, sier Sørensen.

Det er en mengde utfordringer som preger framveksten av nye næringsveier innen havbruk.

Det er også behov for risikovillig kapital, og det er et stort behov for betydelig mer penger til forskning.

Related Posts

administrator
administrator
administrator