The carbon capture pilot testing is a collaboration between Elkem, Mo Industripark, SMA Mineral, SINTEF, Alcoa, Celsa Group, Ferroglobe PLC, Norcem AS, NorFraKalk AS, ACT Cluster and Aker Carbon Capture. With full-scale implementation, 1.5 million tonnes of CO2 can be captured from their combined emissions. In a couple of months, testing will commence at SMA […]

Hvert år brukes millioner av kroner på å overvåke og kartlegge norsk natur for å kartlegge ulike parasitter i vannmiljø, for eksempel Gyrodactylus salaris. For en mer ressurs-effektiv kartlegging ble det for tre år siden igangsatt et arbeide for å utvikle en løsning for automatisk miljøovervåking ved hjelp av miljø-DNA. Nå i oktober demonstrertede to gjenværende […]

Det nasjonale overvåkingsprogrammet «Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST» i regi av Miljødirektoratet består av flere delprogram som er inndelt etter økoregioner. Programmet er en del av den nasjonale basisovervåkningen av miljøtilstanden i kystvann og har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.