Uncategorized

Energieffektivitet og NorDan Klimakalkulator

Når temperaturen ute begynner å falle, kan gamle og uisolerte vinduer raskt føre til store strømregninger. Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40% av boligens totale varmetap. Nye vinduer med god varmeisolerende evne er med på å redusere strømforbruket,...
Når temperaturen ute begynner å falle, kan gamle og uisolerte vinduer raskt føre til store strømregninger. Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over 40% av boligens totale varmetap. Nye vinduer med god varmeisolerende evne er med på å redusere strømforbruket, og samtidig skape et jevnere og mer behagelig inneklima. Og minst like viktig: Du gjør ditt bidrag til å redusere karbondioksidutslippene.
U-verdi

Energieffektiviteten i et vindu kalles U-verdi, som beskriver hvor mye varmeenergi som lekker gjennom produktet. Jo lavere U-verdi, jo bedre energiegenskaper har vinduet. Korrekt U-verdi får man kun ved å måle over hele produktet, og ikke bare på glassoverflaten.

Read more>>