News, Research & Development

Statsstipend til Kina (INT-BILAT)

Statsstipendene under kulturavtalen med Kina skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Programmet er åpent for alle fag.   From : http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INTBILAT/1253970509742