News, Research & Development

Spesialiststipend til Kina (INT-BILAT)

Spesialistutvekslingen under kulturavtalen med Kina skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdannings- og forskningsinstitusjoner. From : http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=MidlerParent&cid=1253997844852&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal