News

NorDan kjøper Rubicon

Picture: Nordan NorDan inn som hovedeier i fasadespesialist Rubicon. NorDan på Moi ekspanderer ytterligere, og gjør nå et nytt oppkjøp i Stavangeregionen. Selskapet går inn som hovedeier i fasadespesialisten, entreprenørselskapet AS Rubicon på Klepp. NorDan får etter transaksjonen en eierandel...

Picture: Nordan

NorDan inn som hovedeier i fasadespesialist Rubicon.

NorDan på Moi ekspanderer ytterligere, og gjør nå et nytt oppkjøp i Stavangeregionen. Selskapet går inn som hovedeier i fasadespesialisten, entreprenørselskapet AS Rubicon på Klepp. NorDan får etter transaksjonen en eierandel på 70 prosent i en av Rogalands ledende fasadeentreprenører, mens gründere og sentrale ansatte skal eie de resterende aksjene. Selskapet vil etter gjennomført transaksjon skifte navn til NorDan Rubicon.
AS Rubicon ble startet for 25 år siden av tre bransje kollegaer, og er i dag en betydelig leverandør av fasadeløsninger til større bygg på Sør-Vestlandet. Selskapet omsatte for 150 millioner kroner i 2019, og er en solid økonomisk bedrift med 55 ansatte.

Administrerende direktør Trond Magnar Unhammer i NorDan AS er svært tilfreds med oppkjøpet av AS Rubicon.
«NorDan har de siste årene utvidet sitt omfattende produktprogram innen smarte vinduer og dører til også å omfatte aluminiumsprodukter, en satsing som har vært vellykket. Men, det er stadig flere kunder som etterspør montasje av våre produkter. Med NorDan Rubicon som eget selskap på laget kan vi nå bli en komplett leverandør av aluminiumsprodukt, fasade, glass og takprodukter og samtidig sørge for gode totalleveranser» sier Unhammer.
«Vi gleder oss til å knytte vår virksomhet tettere sammen med AS Rubicon. Dette er et spennende selskap med et godt rykte i markedet, og som leverer store og solide prosjekter. Vi ser at AS Rubicon passer godt inn med vår måte å drive forretningsvirksomhet på, og at kulturen virksomhetene er tuftet på med hovedsete på Moi i Sør Rogaland og Klepp på Jæren er lik» sier Unhammer.

Read more>>