News, Research & Development

Havvind: HI får 10 millioner til forskningssatsing

Havforskningsinstituttet (HI) får ekstra midler til å forske på miljøeffekter av vindkraft til havs.

– Dette gleder vi oss stort over, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø.

– Vi vet i dag ikke nok om miljøeffektene av vindkraft til havs. Det er avgjørende å få på plass en helhetlig forskningsinnsats her. Vi er derfor svært glade for at vi får ekstra midler til nettopp dette i revidert statsbudsjett, sier havforskningsdirektøren.

Havvind er en av mange næringer som skal ha plass i havet og langs kysten. HI sin jobb er å gi kunnskapsbaserte råd, men det er fortsatt mye vi ikke vet i dag, om hvordan vindmølleparker til havs kan påvirke livet i havet, både under bygging og når de er i drift.

Foreløpig går rådene fra HI ut på å unngå spesielt viktige områder for enkelte arter, som gyteområder for fisk, og at man i utbygging unngår områder som er spesielt sårbare eller verdifulle for det marine økosystemet. Men det er altså fortsatt behov for mer kunnskap.

– Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi levere robuste, kunnskapsbaserte råd til myndigheter og storsamfunnet, sier Kvamstø.