News, Research & Development

44 mill. kroner til nye Transport 2025 prosjekter

Det omsøkte beløpet var på 208 mill. kroner. Mange av søknadene hadde høy kvalitet. Programstyret besluttet derfor i møtet 25. februar å øke rammen for tildeling med inntil 25 % som er øvre grense for slike tillegg. I programstyremøtet fikk...

Det omsøkte beløpet var på 208 mill. kroner. Mange av søknadene hadde høy kvalitet. Programstyret besluttet derfor i møtet 25. februar å øke rammen for tildeling med inntil 25 % som er øvre grense for slike tillegg. I programstyremøtet fikk seks prosjekter bevilgning for til sammen 44. mill. kroner.

 

 

Prosjektnummer Prosjekttittel Søker

246864

Managing transport safety in the context of global competition SINTEF

246862

EmX 2025 – an R&D base for reduced exhaust emissions in the Norwegian marine transportation sector NTNU

246826

Frost protection of roads and railways NTNU

246836

Urban passenger mode shift and cross modal demand effects TØI

246825

Methods for dynamic, integrated transportation planning technology SINTEF

246856

Exploring the potential for making sea containers go all the way (A-Z) through the supply chain Møreforskning

 

Søknader til Transport 2025 som ikke er nevnt i listen, er ikke gitt bevilgning.

 

Mer informasjon vil komme under søknadsresultater.
Tilbakemelding til søkere vil bli sendt ut fra uke 11.