News, Research & Development

JPI Water har åpnet en ny utlysning

Søknadene må fokusere på minst ett av følgende temaer med siktemål å oppnå: Sustainable water use in agriculture, to increase water use efficiency and reduce soil and water pollution by: Water use efficiency increase in agriculture, forestry or inland fisheries;...

Søknadene må fokusere på minst ett av følgende temaer med siktemål å oppnå:

Sustainable water use in agriculture, to increase water use efficiency and reduce soil and water pollution by:

  1. Water use efficiency increase in agriculture, forestry or inland fisheries;
  2. Monitoring soil and water pollution impacts and their reduction;
  3. Developing a more integrated way water quantity and water quality issues for  a sustainable development.

Norge deltar i utlysningen, men vil bare kunne støtte søknader innenfor tema 2 “Monitoring soil and water pollution impacts and their reduction”, undertema 2b, 2c og/eller 2d.

Indikativt totalt budsjett er på ca. €26M, hvorav ca. €1,5M fra Norge. Merk at det er en grense på maksimum €500k for norske partnere per prosjekt. Sørg for å inkludere indirekte kostnader i timesatser/stipendsatser der lønnskostnader er aktuelt.

Søknadsfrist for første trinn er 19. april, og for fulle søknader 15. september 2016.

Du finner all informasjon om utlysningen og søknadsskjema på nettsiden til JPI Water.