News, Research & Development

JPI Urban Europe (JPIURBAN)

Norge er medlem av Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe. Medlemslandene skal utvikle europeiske løsninger gjennom samordnet forskningsinnsats, for å skape attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder. From : http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/JPIURBAN/1253987374202