News, Research & Development

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART)

Ordningen skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer i prioriterte land utenfor EU. Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge. Ordningen skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som...

Ordningen skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer i prioriterte land utenfor EU.

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge. Ordningen skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden.

Ordningen skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med utvalgte land særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Det skal også åpne for samarbeid med arbeids- og næringsliv, der dette er relevant.

Programmet etterstreber en portefølje som dekker alle de åtte landene: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA, og som består av nye og etablerte partnerskap.

Ordningen skal støtte etablering og videreutvikling av institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning. Samarbeidet bør, i tillegg til å involvere aktuelle fagmiljøer, også involvere strategisk ledelse og administrasjon, og forankres i søkerinstitusjonens strategiske planer. Utdanningssamarbeidet skal så langt mulig integreres i institusjonenes øvrige utdanningstilbud, og må ha et omfang utover samarbeid mellom individuelle forskere og doktorgradskandidater.