News, Research & Development

EU-nettverk til Horisont2020 (DIV-INT)

Forskningsrådet ønsker å støtte etablering og drift av flere nye EU-nettverk fra 2016. Overordnet mål er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av...

Forskningsrådet ønsker å støtte etablering og drift av flere nye EU-nettverk fra 2016. Overordnet mål er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av god praksis og utvikling av allianser.

Formålet med EU-nettverk

EU-nettverk skal styrke norsk deltagelse i Horisont 2020 gjennom arbeid for

  • økt kompetanse på EU sitt forskningsprogram H2020 blant nettverkets medlemmer og i den regionen eller innenfor den tematikken nettverket blir satt opp for
  • bedre samarbeid mellom nøkkelaktører
  • læring og deling av god praksis i mobiliseringsarbeidet, både innad i og mellom nettverkene, og med samarbeidspartnere
  • Utvikling av allianser som kan gå inn i internasjonale konsortier, der det er mulig eller hensiktsmessig

Forskningsrådet ser nettverkene som viktige støttespillere for det mobiliseringsarbeidet Rådet selv gjør til norsk deltagelse i Horisont 2020.