News, Research & Development

ERANet-LAC Fellesutlysning (ERANet-LAC)

ERANet-LAC er et EU-nett som har som mål å styrke samarbeid mellom Europa og Latin-Amerika /Karibia innen forskning og innovasjon. 8 land fra hver region deltar i nettverket. Det tas bl a sikte på å gjennomføre to fellesutlysninger på tema...