News, Research & Development

ERA-NET for hjerte- og karsykdommer (ERA-CVD)

ERA-CVD er motivert av at hjerte- og karsykdom er den største årsaken til død i EU. Hjerte- og karsykdom er også en hovedårsak til langtidssykefravær og tap fra arbeidsevne. ERA-CVD ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av landegrensene slik...

ERA-CVD er motivert av at hjerte- og karsykdom er den største årsaken til død i EU. Hjerte- og karsykdom er også en hovedårsak til langtidssykefravær og tap fra arbeidsevne. ERA-CVD ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av landegrensene slik at de samlede resursene innenfor hjerte- og karforskning kan bli utnyttet på best mulige måte og føre til flere resultater med høy kvalitet av stor betydning.

Mer informasjon om ERA-CVD finner du på hjemmesiden til nettverket: http://www.era-cvd.eu/