News, Research & Development

Auroraprogrammet – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge og Frankrike (IS-AUR)

Auroraprogrammet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Norske vitenskapelige ansatte/ forskergrupper inviteres til å søke om støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter....

Auroraprogrammet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske vitenskapelige ansatte/ forskergrupper inviteres til å søke om støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter. Med korte opphold menes ca 2 – 4 uker.