News, Research & Development

42,8 millioner til ny teknologi for norsk sokkel

I alt kom det inn søknader for 164 millioner til denne søknadsrunden. – Denne søknadsrunden viser at det er økt utviklingsaktivitet hos de store aktørene på sokkelen og at ledig kapasitet frigjøres til innovasjon i olje og gassnæringen, sier programstyrets...

I alt kom det inn søknader for 164 millioner til denne søknadsrunden. – Denne søknadsrunden viser at det er økt utviklingsaktivitet hos de store aktørene på sokkelen og at ledig kapasitet frigjøres til innovasjon i olje og gassnæringen, sier programstyrets leder Christina Johansen fra FMC Technologies.

De som har fått tildelt midler er:

  1. Offshore Pilot of Drill Floor Robot at North Sea Semi-Submersible

Robotic Drilling AS

 

  1. Demo av Selvtestende Optisk H2S Punktdetektor,

Simtronics AS

 

  1. Compact Membrane Contactor for CO2-removal from natural gas

Fjords Processing AS

 

  1. Subsea CFU Pilot

Aker Subsea AS

 

  1. Subsea automated pig launcher

Kongsberg Oil & Gas AS

 

  1. Subsea integration pilot and qualification of new subsea products

Aker Subsea AS

 

  1. Wired Pipe adaption for DrillTronics to take full advantage of wired pipe data to           provide precise estimations even for highly complex wells.

Sekal AS

 

  1. Testing and qualification of Arctic flexible barrier – Falling ice and weather protection

NOFI Tromsø AS

 

  1. Drilling window real-time predictor: Real-time update of  drilling window through continuous prediction of pore pressure and well stability

Edrilling Sollutions AS