Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

WORLD WIDE WEB FYLLER 20 ÅR FREDAG DEN 13.

LYSAKER 12. MARS, 2009 - Computas AS, Norges ledende kompetansemiljø på BPM, og semantiske web-spesialister, ønsker å gjøre oppmerksom på at World Wide Web fyller 20 år fredag den 13. mars. WWW - eller weben - spiller i dag en svært viktig rolle i vår hverdag.

LYSAKER 12. MARS, 2009 - Computas AS, Norges ledende kompetansemiljø på BPM, og semantiske web-spesialister, ønsker å gjøre oppmerksom på at World Wide Web fyller 20 år fredag den 13. mars. WWW - eller weben - spiller i dag en svært viktig rolle i vår hverdag.

I mars 1989 satt en fysiker ved navn Tim Berners-Lee på det europeiske kjernefysikklaboratoriet CERN og skrev på et forslag til et nytt system for

Internett. Det var et system som skulle kunne brukes til informasjonsutveksling mellom mennesker uansett hvilket utstyr de benyttet seg av. Den 13. mars 1989 presenterte han forslaget til system for ledelsen. Det var dette systemet som skulle vokse fram til det vi i dag kjenner som World Wide Web. Innen 1990 var over hadde Tim Berners-Lee laget den første nettleseren og den første web-serveren ble satt i drift. Den aller første web-serveren fikk adressen http://info.cern.ch/


Weben vokste, og 30. april 1993 besluttet CERN at den skulle få leve sitt eget liv. De fraskrev seg derfor alle rettigheter til teknologien. Dermed ble weben et system som andre, uten risiko, kunne basere sine oppfinnelser på. I november samme år kom Mosaic, - den første nettleseren som ble allemannseie. Mosaic var den direkte forløperen til Netscape og Internet Explorer.

I 1994 forlot Tim Berners-Lee CERN for å grunnlegge World Wide Web Consortium (W3C), som skulle samle industrien om åpne standarder og sørge for at weben ville forbli en åpen plattform for innovasjon. Siden har weben vokst til å bli en viktig del av vår hverdag. I dag leser man aviser, omgås andre mennesker i sosiale nettverk, ytrer sine meninger og orienterer seg i samfunnet på weben. Det har dessuten blitt vårt viktigste oppslagsverk, og svært få benytter seg i dag av tradisjonelle leksikon. Man handler via weben, og et flyselskap har sågar i slagordet sitt at det er "webens favoritt-flyselskap".

Når vi ser tilbake på hva Tim Berners-Lee opprinnelig beskrev ser vi at han forestilte seg en web som var tilgjengelig for alle, også mennesker med

ulike funksjonshemminger. Om man valgte en mobiltelefon eller storskjerm skulle man også ha samme tilgang. Videre var den første nettleseren også en tekst-redigerer, for det skulle være like lett å skrive som å lese.

Den weben vi ser i dag, er først og fremst en dokument-web, men vi finner også enkle applikasjoner. Mange bruker for eksempel webmail til sin daglige e-post. Tim Berners-Lee beskrev også en web som inneholdt beskrivelse av ting som ikke er på nettet. For eksempel foreslo han en metode for å beskrive de kompliserte maskinene ved CERN-anlegget, og sammenhengene mellom dem. I de senere år har Tim Berners-Lee viet mye av sin oppmerksomhet til slike problemstillinger, og Computas AS er som et av to norske medlemmer av W3C langt framme i å realisere ideen hans, som har fått navnet "Semantic Web".

Hva er semantisk web?

Man kan beskrive både dokumenter, fysiske objekter og abstrakte begreper. Ta f.eks. det fysiske objektet Oslo og et abstrakt begrep som værtype. I en semantisk web kan man si at "Oslo har snøvær i dag, og meteorologens værvarsel finner du på denne adressen". Den virkelige nytten av dette framkommer når man kobler sammenhengene videre, og resultatet blir en uendelig stor sky av sammenhenger. I morgendagens semantiske web kan man få svar på søk av typen "finn billige hoteller til meg som ligger på steder der det er meldt godt vær og som det går fly til på mandag, og der reisen herfra tar mindre enn 5 timer." Hvem har vel ikke ønsket seg en slik web hver gang man har brukt timevis på søk for å oppfylle de samme kriteriene? Computas arbeider med disse problemstillingene hver dag, og løsningene er like rundt hjørnet sett i forhold til de 20 år som har gått siden weben ble til!


Associated companies: