Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Viktig europeisk innkjøpskode blir introdusert i Nortrade

I løpet av januar 2004 skal hele EU ha tatt i bruk et felles register for produktkoder kalt CPV. Denne koden, som står for Common Procurement Vocabulary, er EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder og er harmonisert med andre koder, bl.a. FN-kodene.

I løpet av januar 2004 skal hele EU ha tatt i bruk et felles register for produktkoder kalt CPV. Denne koden, som står for Common Procurement Vocabulary, er EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder og er harmonisert med andre koder, bl.a. FN-kodene. Gjennom et omfattende arbeid har Nortrade nå også innført disse kodene i sitt register ved konvertering av sine egne produkt koder til CPV. Søk etter CPV kan gjøres allerede nå ved å bruke Nortrade’s Export Directory produkt søk her>>>

CPV kodene skal først og fremst være en europeisk standard til bruk ved for eksempel offentlige anbud. Nortrade vil om ikke lenge sende ut en anmoding til alle bedriftene i sin database (Ca. 3400) om å registrere sine CPV koder. Ved registrering vil disse kodene bli tilknyttet et firmas profilside og det vil bli langt lettere å kontrollere industri og produkt områder for norske eksport bedrifter.

CPV kodene vil være tilgjengelig i opptil 11 forskjellige språk, men i første rekke vil Nortrade tilgjengeliggjøre disse på engelsk, tysk, fransk og spansk. Dermed blir det mulig for besøkende av portalen å søke etter produkter på andre språk enn kun engelsk, noe som vil nå langt flere målgrupper.

Les mer om CPV koder her:
Norsk Lysningsblad
SIMAP (The European Electronic Procurement Services)