Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)

Hovedmål

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til:

  • reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel
  • økt utvinning fra eksisterende og nye felt
  • flere funn av olje og gass
  • mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi
  • kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger for norsk sokkel
  • forbedrete løsninger for helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt
  • kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov.

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, samt utslipp til sjø.

 

Related news

Latest news

DNV GL unveils the complexity of ocean governance in report for the UN Global Compact

Given the complexity of the topic,

DNV GL ends operations in Iran by 4th November

Our operations in Iran will cease within 4 November 2018.  

TechnipFMC named top Petroleum International Contractor by ENR

This accomplishment places us in front of companies such as Petrofac,

The world’s energy demand will peak in 2035 prompting a reshaping of energy investment

The electrification trend is already enveloping the automotive industry.

DNV GL launches revised design standard and new certification guideline for floating wind turbines

The role of offshore wind, including floating offshore wind energy, 

Green Corridor JIP delivers innovative bulk carrier designs for a low emissions future

When the IMO confirmed the 2020 deadline for the 0.5 per cent global sulphur cap in 2016, 

DNV GL launches Operations & Analytics Centre in India to enable 24/7 monitoring for renewable assets globally

The new global monitoring centre is especially significant to independent power providers, 

DNV GL awards AiP to Jiangnan Shipyard for 93K cbm very large ethane carrier design “PANDA E”

The flexible, efficient and environmentally friendly design was developed by Jiangnan Shipyard in cooperation with GTT,

DNV GL starts phase II of project to examine the impact of phase-contamination on oil flow meters

Accurate measurement of the production of oil fields is an important means ...