Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)

Hovedmål

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til:

  • reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel
  • økt utvinning fra eksisterende og nye felt
  • flere funn av olje og gass
  • mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi
  • kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger for norsk sokkel
  • forbedrete løsninger for helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt
  • kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov.

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, samt utslipp til sjø.

 

Related news

Latest news

New Zealand Navy turns to Vestdavit for hands-on experience

Since 2000, Vestdavit has supplied 14 davits for seven NZ Navy vessels.

DNV GL and AEP Ohio win Energy Award for helping new energy efficient technology in ultra-low temperature freezers reach the market

Stirling ultra-low temperature freezers now ENERGY STAR certified

New 4K Displays Enable Cutting-Edge Multi-Data Fishing Vessel Bridge Solution from Furuno Norway

Newbuild Danish trawler 'Gitte Henning' first to benefit from large-format, ultra high definition bridge display innovation.

New DNV GL class notations aim to improve stern tube bearing performance

In the “Shaft align” class notations and the revised main class requirements for single stern tube bearing installations,

DNV GL provides due diligence to institutional lenders for investment in 659 MW Walney offshore wind project

Through DNV GL’s technical assessment to the group of lenders,

Welcome to the new service centre in Rørvik!

OK Marine will sell and offer service of its recognized cleaning fish products.

DNV GL boosts investment in 3D printing with establishment of Global Additive Manufacturing Centre of Excellence in Singapore

Through the newly established centre, DNV GL is running the recently announced collaboration with Sembcorp Marine,

DNV GL advised Partners Group on technical risks in its investment in Borssele III-IV

Due diligence on Dutch offshore wind project focused on technical risks.

Next generation hull calculation software: DNV GL launches Nauticus Hull version V20

With new ship rules and IACS requirements increasing the scope of hull design,