Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)

Hovedmål

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til:

  • reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel
  • økt utvinning fra eksisterende og nye felt
  • flere funn av olje og gass
  • mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi
  • kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger for norsk sokkel
  • forbedrete løsninger for helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt
  • kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov.

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, samt utslipp til sjø.

 

Related news

Latest news

Midt-Norsk Havbruk and Plastsveis enter into agreement to build smolt facility

“We have followed the development of technology for smolt production carefully for several years,

DNV GL launches on-demand, web-based forecasting at WindPower 2017

Energy traders and plant operators gain online access to hourly forecast data at plant and regional level...

International Quality Awards announced

The Chartered Quality Institute (CQI) launches a series of quality awards designed to recognize the contribution of quality professionals across the globe.

Record prices generate record operating profit

In Q1 2017 Lerøy Seafood Group (LSG) reported operating profit

New Land Based Contract

AKVA group secures new Land Based contract with Midtnork Havbruk

Offshore Wind Energy 2017, London

Oglaend System will exhibit at the Offshore Wind Energy 2017 from 6.-8. June at ExCel London. Visit us at stand N-K30.

Closed at May 17th

Seacat Liberty (YN 81) has been launched

Seacat Services latest fleet addition, Seacat Liberty, was launched May 12th, 2017.

DNV GL starts Joint Industry Project to improve assessment of site condition data for offshore wind farms

DNV GL invites industry partners to start a Joint Industry Project (JIP)..