Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Skikk og Bruk i utlandet – informasjonstjeneste for medlemmer av Nortrade

Skikk og Bruk i utlandet er en informasjons tjeneste delt inn i detaljerte tips kategorier som generell informasjon, reisefakta,og  forretnings kultur for 44 forskjellige land.

Skikk og Bruk i utlandet er en informasjons tjeneste delt inn i detaljerte tips kategorier som generell informasjon, reisefakta,og  forretnings kultur for 44 forskjellige land. Tjenesten er et tilbud for medlemmer av Nortrade, som kan gjøre det lettere for bedrifter som ønsker å få mer bakgrunns informasjon om f.eks. et land de mottar forretnings forespørsler fra.

Hvert land bidrar med opplysninger om

Generelle oppysninger
• Karakteristiske trekk
• Helligdager/merkedager/merkedager
• Landet: Beliggenhet, tidssone og klima
• Skole og utdanning
• Stat og styresett
• Økonomi
• Viktige industrier, byer og selskaper

Reisefakta
• Pass og visum
• Samferdsel
• Arbeids- og åpningstider
• Presse og media

Forretningskultur
• Hilsing
• Forretningsmøter og forhandlinger
• Oppfølging
• Forretningslunsjer og middager
• Invitasjoner til private hjem
• Gaver
• Særlige råd til kvinner
• Påkledning
• Noen tips om kroppsspråket