Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Program for samisk forskning II (SAMISK)

Programmet er et grunnforskningsprogram med hovedmål å styrke samisk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, i vid forstand, både kvalitativt og kvantitativt.

Programplanen omfatter følgende tema (last ned programplanen fra Dokumenter i høyre spalte for nærmere beskrivelse):

- Språk, tradisjonell kunnskap, muntlige tradisjoner og litteratur (pkt. 5.1 s. 13)
- Kulturuttrykk (pkt. 5.2 s. 15)
- Demografi og befolkningsutvikling (pkt. 5.3 s. 17)
- Levekår og livskvalitet (pkt. 5.4 s. 17)
- Barn og ungdom – oppvekstvilkår og selvartikulering (pkt. 5.5. s. 19)
- Den moderne samiske samfunnsbyggingen (pkt. 5.6 s. 20)
- Ressurser og rettsforhold (pkt. 5.7 s. 21)

Innenfor disse temaene skal programforskningen - totalt sett -
- være langsiktig
- belyse kompleksiteten og utviklingen i de samiske samfunnene
- se samisk forskning i sammenheng med øvrig urfolksforskning
- utnytte potensialet i internasjonale forskningsrelasjoner
- bidra til:
    - utvikling av samisk som vitenskapsspråk
    - rekruttering til samisk forskning
    - rekruttering av samer til samisk forskning

Programmet vil fremme flerfaglig og annen forskning med ulike faglige, teoretiske og metodiske innfallsvinkler. Programmet skal også støtte forskning som undersøker relasjonene mellom det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet og forskning om samenes forståelse av natur- og kulturprosessene i nordområdene.

Programmet skal bidra til god formidling av samisk forskning, både nasjonalt og internasjonalt, på flere språk, mellom forskere, til beslutningstakere og til allmennheten – særlig til det samiske samfunn.

Søknadenes relevans vil bli vurdert i forhold til dette slik det er utdypet i programplanen.

 

 

Related news

Latest news

Biggest feed barge delivery ever

At the shipyard in Gdynia Poland, 7 feed barges were recently loaded onboard the vessel Jumbo Vision. The barges are destined for Canada and will be operational this summer. 

Max Planck and CMR cooperation

Scientists at Christian Michelsen Research are currently developing, together with colleagues from the Max Planck Institute for Iron Research (Germany), the Field Kelvin Probe (FKP). This FKP will enable contactless detect...

Consilium equips 48 buildings in Galway, Ireland, with lifesaving panels

Consilium Building Safety has received a strategical order from our Irish distributor...

CADCAM options for the open-minded

“Naval architects log into the Vestdavit digital library and can download exactly what they need within a couple of minutes,

DNV GL COMPIT Award 2017 for smart underwater robotics

Marco Bibuli was announced as the winner of the DNV GL COMPIT Award 2017, which took place in Cardiff this year. The Italian maritime robotics expert, working at the Italian research centre CNR-ISSIA in Genova, was honoure...

Record Number Applications for the Innovation Award!

A total of 28 applications for the Nor-Fishing Foundation Innovation Award, – which includes a check for NOK 100 000 – has been received by the deadline the 1st of May. This represents a 36% increase from record year ...

Midt-Norsk Havbruk and Plastsveis enter into agreement to build smolt facility

“We have followed the development of technology for smolt production carefully for several years,

DNV GL launches on-demand, web-based forecasting at WindPower 2017

Energy traders and plant operators gain online access to hourly forecast data at plant and regional level...

International Quality Awards announced

The Chartered Quality Institute (CQI) launches a series of quality awards designed to recognize the contribution of quality professionals across the globe.