Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Program for samisk forskning II (SAMISK)

Programmet er et grunnforskningsprogram med hovedmål å styrke samisk humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, i vid forstand, både kvalitativt og kvantitativt.

Programplanen omfatter følgende tema (last ned programplanen fra Dokumenter i høyre spalte for nærmere beskrivelse):

- Språk, tradisjonell kunnskap, muntlige tradisjoner og litteratur (pkt. 5.1 s. 13)
- Kulturuttrykk (pkt. 5.2 s. 15)
- Demografi og befolkningsutvikling (pkt. 5.3 s. 17)
- Levekår og livskvalitet (pkt. 5.4 s. 17)
- Barn og ungdom – oppvekstvilkår og selvartikulering (pkt. 5.5. s. 19)
- Den moderne samiske samfunnsbyggingen (pkt. 5.6 s. 20)
- Ressurser og rettsforhold (pkt. 5.7 s. 21)

Innenfor disse temaene skal programforskningen - totalt sett -
- være langsiktig
- belyse kompleksiteten og utviklingen i de samiske samfunnene
- se samisk forskning i sammenheng med øvrig urfolksforskning
- utnytte potensialet i internasjonale forskningsrelasjoner
- bidra til:
    - utvikling av samisk som vitenskapsspråk
    - rekruttering til samisk forskning
    - rekruttering av samer til samisk forskning

Programmet vil fremme flerfaglig og annen forskning med ulike faglige, teoretiske og metodiske innfallsvinkler. Programmet skal også støtte forskning som undersøker relasjonene mellom det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet og forskning om samenes forståelse av natur- og kulturprosessene i nordområdene.

Programmet skal bidra til god formidling av samisk forskning, både nasjonalt og internasjonalt, på flere språk, mellom forskere, til beslutningstakere og til allmennheten – særlig til det samiske samfunn.

Søknadenes relevans vil bli vurdert i forhold til dette slik det er utdypet i programplanen.

 

 

Related news

Latest news

Introducing SAL R1a Easy Tank

Innovation up to speed – Introducing SAL R1a Easy Tank.

Speed logs for 100 years

This is the story of the Consilium speed logs, helping you navigate for more than 100 years.

IAEA Mission says Research Reactor Operator in Norway is Committed to Safety

A team of eight reactor experts from the International Atomic Energy Agency (IAEA) has for one week undergone the safety of the JEEP II research reactor at Kjeller. The expert group concludes that IFE strongly emphasizes s...

New Research Center for Environment-friendly Energy

The new FME center is dedicated to development of materials, components and technology for use of batteries and hydrogen in zero emission transport systems. It will be a special focus on the maritime sector.

The Netherlands re-join the Halden Reactor Project

The Netherlands signed the Halden Agreement on December 1st and will formally become the 20th member country in the Halden Reactor Project (HRP) after the formal acceptance from the Halden Board during their Paris meeting ...

First phase of DNV GL led offshore cable and pipeline operations equipment joint industry project completed

The data analysed during phase 1 has identified and recorded various processes...

The end of the paper chase: DNV GL to roll out electronic certificates across entire fleet

Certificates are published on DNV GL’s customer portal immediately after an onboard survey is completed,

New Integrated Solution Set to Redefine DP Reference Systems

DPS i2 and DPS i4 utilise KONGSBERG's unique motion gyro compass (MGCTM) and motion reference unit (MRUTM) technology.

Servogear service hub in Asia

September 2017, Servogear announce the strengthening of our presence in Asia with the establishment of a service hub in Singapore.