Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (2014-2023) (FINNUT)

Utdanning er viktig for den enkeltes helse, livskvalitet, samfunnsengasjement, sosiale integrasjon og tilknytning til arbeidslivet. Kunnskap og kompetanse er avgjørende for næringslivets innovasjons- og konkurranseevne, velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati.

Utdanningenes kvalitet og relevans må styrkes slik at barn, unge og voksne står bedre rustet til å møte framtidens utfordringer i samfunns- og arbeidsliv. Dette berører flere sider ved utdanningssystemet og krever en ny satsing på forskning og innovasjon.

FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte, bidra til fornyelse av forskningsfeltet og medvirke til innovasjon i utdanningssektoren.

Programmet finansierer forskning og innovasjon innenfor følgende temaområder:

A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
D: Utdanning, samfunn og arbeidsliv
 

 

Related news

Latest news

New Machining Center In Fredrikstad

Jotne opened a brand new machining hall in Fredrikstad on the 20th of May.

Construction and Testing of 4 Caterpillar C280 Gensets Finalized

Jotne has together with thier client Pon Power finalized construction and testing of 4 Caterpillar C280 gensets in Jotne’s factory in Fredrikstad. 

DNV GL acquires specialist in CFD for fire and explosion analysis, ComputITG

With its roots in the offshore sector,

New land based contract with Sisomar

Sisomar’s philosophy is close to AKVA group’s underlying strategy to develop technological solutions based on good fish health and solid biology. 

Geothermal energy- an answer for selected areas in Poland

During the last weeks the experts have visited the selected sites in Poland and also been on a study visit to Iceland.

New contract for delivery of Servogear CPP

Servogear announce a new contact for the delivery of Servogear Ecoflow PropulsorTM to a long-range catamaran. The delivery is scheduled to take place in Q2 and Q3 2018.

New contract: Windcat 42 - no 18 in the Servogear series

The delivery of the Servogear Ecoflow Propulsor to Windcat 42 will take place in the first quarter of 2018.

Frank Ketelaars takes the lead for DNV GL - Oil & Gas in the Americas

Frank Ketelaars took up the position of Director of Region Americas in DNV GL – Oil & Gas on 1 October, as North America’s energy system undergoes a transition.

Frank Ketelaars takes the lead for DNV GL - Oil & Gas in the Americas

Frank Ketelaars took up the position of Director of Region Americas in DNV GL – Oil & Gas on 1 October, as North America’s energy system undergoes a transition.