Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Pressemelding nr. 6/2004 fra Stiftelsen Nor-Fishing

Optimismen i fiskerinæringen godt nytt for skipsindustrien
Flere skipsverft enn noen gang før på Nor-Fishing

Pressemelding nr. 6/2004 fra Stiftelsen Nor-Fishing

Til:  Redaksjonen
Dato: 10.06.04Optimismen i fiskerinæringen godt nytt for skipsindustrien
Flere skipsverft enn noen gang før på Nor-Fishing


Etter noen problematiske år for fiskerinæringen synes det som om optimismen er tilbake og at næringen er på rett vei. Dette er godt nytt også for verftsindustrien som blir sterkere representert blant utstillerne på  Nor-Fishing 2004 i august enn noen sinne tidligere. Både utenlandske og norske verft satser sterkt på å  være med i konkurransen om det økende antall byggeoppdrag som man venter vil komme fra fiskerinæringen i tiden fremover.

- Jo, vi registrerer altså en gledelig stor interesse fra skipsbyggingsindustrien og særlig gjelder dette fra verft i de østeuropeiske landene, sier direktør Odd Berg  i Nor-Fishing. Han peker dessuten på at det også kommer flere nye og avanserte fiskefartøyer med moderne utstyr til Trondheim og blir liggende ved kai på det maritime messeområdet på Skansen.

Et av de utenlandske verftene  på messen blir  spanske Gondan Shipyard S.A. som deltar for sjette gang, og  commercial manager Daniel Scavuzzo ser det som et ”must” å være med på  Nor-Fishing. Gondan har bygget mange fiskefartøyer for Norge. – Vi har registrert den økende optimismen i fiskerinæringen, og på Nor-Fishing møter vi hele verdikjeden vi er avhengige av og kan presentere oss og vår kompetanse overfor potensielle kunder og beslutningstakere, sier Scavuzzo, Han legger også vekt på at  man på messen  kan gjøre seg kjent med utviklingen totalt og få vite hva som er kundenes behov og ønsker. 

Også norske skipverft setter sin lit til signalene om bedre tider for fiskeriene både i Norge og internasjonalt. - Fiskerinæringen har alltid vært – og er fortsatt et svært viktig marked for oss, og nå trenger hele den norske skipsbyggingsindustrien sårt til nye kontrakter, sier Birger Skår som er adm. direktør i  salgs- og markedsorganisasjonen Norske Skipsverft. Han legger til at næringen tradisjonelt har levert like mange nybygg til utlandet som til det norske markedet. Om den økende deltagelsen fra  utenlandske verft og spesielt fra de tidligere ”øst-statene”, sier Skår at dette er et uttykk for en skjerpet konkurranse. - Det har tidligere vært mye samarbeide med verft i Polen og til dels i Baltikum som har levert skrog til norske verft, men nå tilbyr disse i større grad ferdige fartøyer til ”lavpris” det er vanskelig  å konkurrere med, og dette er bekymringsfullt.

- Norske fiskebåtredere har imidlertid alltid vært uhyre kvalitetsbevisste, og vi vet selv at vi absolutt er konkurransedyktige på kvalitet. Nå må vi skjerpe oss  ytterligere både på pris og kvalitet selv om vi også er overbeviste om at polske verft vil komme til å øke prisene i tiden fremover. Vi skal presentere oss sterkt og profesjonelt på Nor-Fishing og regner også med å nå flere utenlandske potensielle kunder i år, sier Birger Skår.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Direktør Odd Berg tlf: 73 56 86 00, mobil: 901 19 942 eller e-post: odd.berg@nor-fishing.no
eller pressesvarlig Knut Wold tlf. 977 40 080. e-post: knut.wold@trondheim-spektrum.no