Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Pressemelding fra Nor-Fishing: Chile og Norge forsterker messesamarbeidet

Stiftelsen Nor-Fishing deltar på Pesca Sur for å presentere Aqua Nor 2005 og Nor-Fishing 2006. Pesca Sur arrangeres for første gang i dagene 9. til 12. mars i Concepción. Fiskerimessen er chilenernes motstykke til Nor-Fishing i Trondheim.

Stiftelsen Nor-Fishing deltar på Pesca Sur for å presentere Aqua Nor 2005 og Nor-Fishing 2006. Pesca Sur arrangeres for første gang i dagene 9. til 12. mars i Concepción. Fiskerimessen er chilenernes motstykke til Nor-Fishing i Trondheim.

Siden 2001 har Stiftelsen Nor-Fishing hatt et nært samarbeid med Techno Press, som arrangerer havbruksmessen Aqua Sur i Chile. Det har gitt positive resultater for samarbeidet mellom landene, og har hatt stor betydning for den faglige utviklingen både i Chile og Norge. Nå utvides porteføljen i samarbeidet til også å omfatte Nor-Fishing og den nye fiskerimessen Pesca Sur i Chile.

- Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Nor-Fishing og Techno Press omfatter markedsføring av de respektive arrangementene, og for utstillerne, som enten deltar på Aqua Nor og Aqua Sur eller Nor-Fishing og Pesca Sur, gir det økonomiske fordeler blant annet gjennom rabatter på deltakelse ved begge messene. Fra vår side skal vi for første gang delta som utstillere på Pesca Sur. Det gjør vi nettopp for å markedsføre både Nor-Fishing i 2006, og Aqua Nor 2005 overfor potensielle utstillere og besøkende i en del av verden hvor også norske leverandører har betydelige muligheter, sier Peter Gullestad, styreformann i Stiftelsen Nor-Fishing.

- Ser vi på utviklingen av havbruksmessene Aqua Nor og Aqua Sur så har de i løpet av årene klart å komme i en ledende posisjon, og er i dag viktig utstillingsvindu for havbruksnæringen på verdensplan. Nor-Fishing i Trondheim er på sin side verdens største fagmesse for fiskerinæringen, og vi ser gjerne at den nye messen i Chile utvikler seg i samme retning og oppnår samme posisjon på den sørlige halvkule, sier Gullestad.

Fra Stiftelsens styre deltar generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Skjervø sammen med teknisk arrangør for Aqua Nor, direktør Odd Berg og prosjektleder Randi Five.

Og vedrørende Nor-Fishing 2006.

- Allerede nå foreligger det opsjoner for 2006 fra mer enn 50 prosent av utstillere fra inn- og utland i forhold til Nor-Fishing i 2004. Disse utstillerne vil representere mer en 60 prosent av utstillingsarealet på messeområdet Nidarø i Trondheim. Men jeg regner også med at vi gjennom samarbeidet med arrangøren av Pesca Sur kan øke antallet av besøkende og utstillere fra jordas sørlige halvkule, sier Gullestad.

For ytterlig informasjon kontakt:
Direktør Odd Berg i Stiftelsen Nor-Fishing, telefon + 47 73 56 86 40,
mobil + 47 901 19 942, e-post odd.berg@nor-fishing.no
eller presseansvarlig for Aqua Nor 2005, Per Olav Hernes, telefon +47 41 14 69 15