Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

GIEK retter søkelyset mot fornybar sektor

I samarbeid med INTPOW og Eksportkreditt Norge inviterer GIEK til frokostseminar/webinar 21. januar om eksportfinansiering innenfor fornybar sektor.

Verdens energimarkeder er i endring, og fornybar energi representerer store muligheter for norsk næringsliv. Fornybar energi er et satsingsområde for GIEK og Eksportkreditt Norge, og på frokostmøtet vil vi presentere nye finansieringsløsninger for eksport som kan være aktuelle for din bedrift.

Eksportkreditt Norge og GIEK introduserte før jul et felles produkt for å forenkle saksgangen for søknader til eksportkontrakter under 100 millioner kroner. Forenklingen består i at søker nå kun behøver å sende en enkel samordnet søknad til både Eksportkreditt Norge og GIEK for både lån og garanti, og at Eksportkreditt Norge og GIEK samkjører videre saksgang seg imellom. 

-Ideen om et frokostseminar om fornybar energi ble klekket ut på et møte med nettverksorganisasjonen INTPOW i fjor høst. INTPOW er en viktig samarbeidspartner for en sektor vi jobber mye med og som er prioritert i GIEKs nye tildelingsbrev for 2015. GIEK har også en egen avdeling for fornybar energi, så dette er en sektor vi ønsker å være spesielt proaktive innenfor, sier Øyvind Ajer, direktør for Energi og industri i GIEK.

Frokostseminaret vil også markere starten på en landsomfattende turne for å gjøre små og mellomstore bedrifter rundt om i landet bedre kjent med statens virkemiddelapparat for eksportfinansiering.

-I løpet av 2015, planlegger Eksportkreditt Norge og GIEK å besøke banker og lokale bedrifter, og arrangere seminarer i alle landets 19 fylker, sier Ajer. 

Hvis din bedrift har kunder i utlandet, eller har planer om å selge til internasjonale markeder, bør du få med deg dette frokostseminaret.

Seminaret holdes i Eksportkreditt Norges lokaler i Oslo, men presentasjonene kan også følges live online fra kl 08.30. Login-informasjon oversendes ved påmeldelse.

Agenda:

Kl: 8.30: Intro v/ Direktør Jon Dugstad i INTPOW
Kl. 8.35-9.10: Eksportfinansiering for små og mellomstore bedrifter ved Øyvind Ajer, direktør for Industri og energiseksjonen i GIEK og Ivar Slengesol, utlånsdirektør for industri og fornybar energiseksjonen i Eksportkreditt Norge.
Kl. 9.10-9.30: Spørsmål / svar. Spørsmål kan også sendes inn på forhånd til
rosemarie@intpow.com innen 16. januar slik at de kan besvares underveis i presentasjonene.

Det vil bli lett servering fra klokken 8.00.

Håper å se deg 21. januar!

Associated companies:


Related news

Latest news

SAR Celebrates 2nd anniversary in Kuwait

SAR Celebrates 2nd anniversary of operation in Kuwait.

SAR AS Celebrates 30 years of operation!

The history of SAR goes 50 years back to the late 1960s with the company Septik Tank Co. 

Ready to conquer the world with Hansen Protection Helicopter pilot suits

In 2017, for the first time in the history of helicopter sport, the World Cup in Helicopter Races is going to be held. It is going to take place in 7 countries, and starts on Friday April 7th in Konakovo, Russia.

SeaBass Fisherman's Work / Flotation Suit

SeaBass is a waterproof, buoyant work suit for anyone working on or around water.

Improved Surface Rescue Preparedness can Save Lives

A significant part of the Norwegian fire and rescue services lack good apparel for use in surface rescue operations. This can mean the loss of valuable time in rescue operations in water, and experts now call for a change ...

Historical contract for Norwater AS!

The excitement was at its height at Norwater AS in Høylandsbygd on Wednesday last week. The company signed its biggest contract in history, in strong competition with both Norwegian and foreign competitors. The order book ...

Export Credit Norway Finances Production of Ready-to-use Therapeutic Foods in South Africa

Since being founded in 1948, the Norwegian company GC Rieber Compact has developed into a leading supplier of ready-to-use therapeutic foods to customers such as Doctors Without Borders, the Red Cross, the World Food Progr...

Peru Corporate Day

On 26th September, Oslo Chamber of Commerce will for the first time receive a technological business delegation from Peru to Norway, led by PROMPERÚ.

New contract for delivery of Servogear CPP

The Servogear installation includes CPP propellers,