Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Nye informasjons tjenester sendes nå med forretnings forespørsler

Alle våre medlemmer vil fra nå av motta forretnings forespørsler med forskjellige web tjenester fra Nortrade og Norges Eksportråd inkludert i forespørsel e-mailen.

Alle våre medlemmer vil fra nå av motta forretnings forespørsler med forskjellige web tjenester fra Nortrade og Norges Eksportråd inkludert i forespørsel e-mailen. Disse tjenestene er rett og slett linker til sider som gir spesifikk informasjon om det landet som forespørselen kommer fra.

Disse tjenestene inkluderer:

• Link til Norway Abroad i Nortrade
• Link til Skikk og Bruk guiden i Nortrade
• Link til Markedsmuligheter hos Norges Eksportråd
• Link til Eksportrådets utekontorer
• Landdata fra World Fact Book

Et eksempel kan være en forespørsel som kommer fra Frankrike. Her vil det være linker til disse sidene på selve forespørsels e-mailen:

• Norway Abroad in France
• Skikk og bruk i Frankrike
• Markedsmuligheter i Frankrike
• Eksportrådets kontor i Frankrike
• Landdata (World Fact Book) for France


Request_400x372.gif (26291 bytes)