Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Nortrade med ny og forbedret søkefunksjonalitet

Det essensielle søkeverktøyet for norwayexports.no, Norwegian Export Directory, har nå blitt utstyrt med mange nye avanserte og spennende funksjoner.

Det essensielle søkeverktøyet for norwayexports.no, Norwegian Export Directory, har nå blitt utstyrt med mange nye avanserte og spennende funksjoner. En viktig endring er at man allerede på førstesiden til norwayexports.no kan søke etter produkter og tjenester fra norske eksportører.

Ved å trykke på en av de andre fanene på hovedsiden er det også mulig å søke etter:
• Firmaer (Trykk på Companies)
• Personer (Trykk på Person)
• Nyheter og Artikler
• Forretnings forespørsler

Avansert Søk

Vår avanserte søke funksjon kalt Advanced Search, gjør det mulig for en bruker å gjøre et mer spesifisert søk i norwayexports.no databasen. Her kan man for eksempel  finne frem til alle bedriftene innenfor en unik industri sektor eller fylke. Ved bruk av såkalte rullegardin menyer kan alle bedriftene i Hordaland innenfor Skips utstyr industrien (Ship’s Gear) som har mer en 1 milliard i omsetning vises på en detaljert liste.

Fremgangsmåten for et slikt søk er å velge sektor, så fylke (County) og tilslutt omsetning (Turnover). Etter at man har valgt de rette kategoriene trykker man på Search knappen, og vil få en en rekke firmaer av de valgte søke kriteriene vist på en oversiktlig liste.

Denne listen kan skrives ut og det er også mulig for å kopiere listen over i et regneark. Merk at om man skal lage et regneark over denne listen så vil tegnet for interaktive medlemmer følge med.


Hvordan finne de rette eksportørene via Export Directory
Visse forandringer har blitt foretatt i forhold til den forrige versjonen av Export Directory der det kun var mulig å få en lang liste med bedrifter når man søkte etter produkter. I den nye versjonen vil man også få en lang liste med produkt kategorier og bedrifter innenfor generelle søk, men forskjellen er at man ved hjelp av kryss bokser kan velge de produkt kategoriene som er interessant.

Om man for eksempel skal søke etter leverandører av pumper (pumps) på produkt søket så vil man få opp følgende produkt kategorier/produkter med de respektive bedriftene vist til høyre:

Produkt kategorier: Bedrifter:

Sector - Agriculture & Forestry

Manure Pumps (1)

 

 Sector - Aquaculture Technology & Services

Fish pumps (4)

Water pumps, filters & recirculation technology (4)

 

Sector - Fishing Gear, Yards & Services

Fish Pumps (2)

 

 Sector - Oil & Gas

Pumps & accessories (5)

Centrifugal & rotary pumps (1)

Multiphase pumps (1)

Submersible pumps (1)

 

Sector - Ship's Gear, Yards & Services

Cargo pumps (4)

 Engine room pumps (2)

Framo Engineering AS

Frank Mohn AS

Gjerde Consulting as

Hamworthy KSE Pump Systems AS

Karmøy Winch AS

Read Group

Vest Jet AS

ABB Industri AS Marine & Turbo Charger

Aqua Optima AS

ARENA AS

Duun Industrier AS

Engtech AS

Kværner Oil & Gas ASA - Field Development

Puraq AS

Sterner Aquagroup AS

Stranda Motorverksted A/S

Teamtec AS

Tendos AS

Vakuum-Service AS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man ønsker å se bedrifter innenfor en enkelt produkt kategori trykker man bare på denne og bedriftene for denne spesifike kategorien vil vises til høyre.

Om man ønsker å vise firmaene innenfor flere produkt kategorier markerer man bare de man ønsker i kryss boksene pg trykker på knappen merket List Selected.

Hvordan sende en forretnings forespørsel til bedrifter etter søk i Export Directory
Ved produkt søk som beskrevet ovenfor kan man etter å ha funnet de ønskede produktene og fått de respektive firma navn listet opp til høyre, trykke på en knapp kalt Detailed List,

Her vil de bedriftene man har søkt frem til, vises oversiktlig med:
• Firma Navn
• Post adresse
• Post nummer
• By
• Telefon
• Faks

Her vil det også være en knapp markert Request som må trykkes på om en forespørsel skal sendes til disse bedriftene.