Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Nortrade med datter selskap informasjon på firmaer

Informasjonstjenestene om norske eksport bedrifter utvider seg stadig i Nortrade, nå med informasjon om norske bedrifters datterselskaper i utlandet.

Informasjonstjenestene om norske eksport bedrifter utvider seg stadig i Nortrade, nå med informasjon om norske bedrifters datterselskaper i utlandet. Denne tjenesten kan brukes ved hjelp av Nortrade’s søke verktøy, Export Directory, som finnes på første siden av portalen. For å komme til funksjonaliteten for søk etter datterselskaper, må man trykke på fanen markert Advanced, eller så kan man gå til den direkte linken her>>.

Hva er Advanced søk?
Advanced Search området blir først og fremst brukt for å ha et mer spesifisert søk etter bedrifter som befinner seg i Nortrade databasen. Ved hjelp av rullegardin menyer kan man for eksempel velge alle skips utstyr leverandører i Hordaland med mer en 1 milliard i omsetning. Samtidig er det to ekstra felt hvor man kan søke etter bedrifter via foretaks nummer, men den viktigste ”nye” funksjonen er som nevnt ovenfor muligheten for å finne norske datterselskaper.

Hvordan finne datterselskap
Rullegardinmenyen markert Representation brukes som verktøy for å velge hvilket land man ønsker å få informasjon om som norske bedrifter har datterselskap i. Ved å velge et land for eksempel Argentina og så trykke på Search knappen, vil man foreløpig få frem to norske bedrifter her.

Her vil følgende informasjon vises:
• Navnet på datterselskapet
• Adressen til datterselskapet
• Navnet til morsselskapet

Om man ønsker mer informasjon om bedriften er det bare å trykke på enten datterselskapet eller morsselskapet, og man vil bli overført til dette firmaets Representation side. Her vil samtlige registrerte datterselskap for dette firmaet være oppført.