Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Norges Eksportråd inngår i Innovasjon Norge

Fra 1. januar 2004 ble Norges Eksportråd innfelt i den nye organisasjonen Innovasjon Norge

Fra 1. januar 2004 ble Norges Eksportråd innfelt i den nye organisasjonen Innovasjon Norge. Selskapet har tatt over virksomheten for Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) , Statens veiledningskontor for oppfinnere og har som mål å fremme lønnsom næringsutvikling i landet.  Selskapet har også som mål å utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Det statseide selskapet med hovedkontor i Oslo vil ha drøyt 700 ansatte og kontorer i alle landets fylker samt utekontorer i mer enn 30 land.

Index Publishing vil etter dette bli et deleid selskap av Innovation Norge (34%) og Findexa (51%).

Les mer om Innovasjon Norge ved å besøke deres nettside: http://www.invanor.no