Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

NORGE PÅ VERDENSMARKEDET - Vår utenrikshandel fra steinalder til oljealder

Norge på verdensmarkedet tar for seg norsk utenrikshandel fra steinalder til oljealder, og forsøker å avlive myten om at Norge helt frem til oljealderen hørte med blant Europas fattigste land.

Jerman-NorgePaaVerdensmark2.jpg (56896 bytes)Norge på verdensmarkedet tar for seg norsk utenrikshandel fra steinalder til oljealder, og forsøker å avlive myten om at Norge helt frem til oljealderen hørte med blant Europas fattigste land. Noe jordbruksland kunne Norge aldri bli, men på andre områder fantes rike naturressurser.

Allerede i tidlig middelalder hadde Norge flere ettertraktede varer å selge enn de fleste andre land i Europa, og var helt til forfallsperioden midt på l300-tallet en europeisk handels-stormakt, bygd på eksporten av tømmer, fisk og andre ettertraktede produkter.
Ved slutten av 1500-tallet var utenrikshandelen svært viktig for bondelandet Norge, med en eksport som langt overgikk importen.

Norge på verdensmarkedet behandler norsk utenrikshandel fra sagakongenes tid, handels-ferder med sverd og skålvekt og norske farmenns bitre strider med pirater og røvere. Men boken skildrer også hvordan internasjonalt samarbeid mellom store og små nasjoner etter den annen verdenskrig har forandret levevilkårene i vår del av verden.

Utenrikshandelen er i stadig forandring, men vil i fremtiden få like stor betydning for velstandsutviklingen som den har hatt for tidligere generasjoner nordmenn.

Bokens data: Ib. 174 sider, kr 349,- Schibsted Forlagene 2005

Gunnar Jerman
Bokens forfatter har fulgt norsk utenrikshandel på nært hold siden den annen verdenskrig, først som journalist i dagspressen, siden som redaktør og senere informasjonsdirektør i Norges Eksportråd. Jerman var norsk generalkommissær på verdensutstillingen i Vancouver i 1986, og ledet Norshow under oppbyggingen av Norges paviljong i EPCOT-senteret i Disney World i Florida. I 17 år var han redaktør av Norway at your service og skrev i årene 1970-1999 ti utgaver av billedverket New Norway. Han har også skrevet en rekke bøker.

Ta gjerne kontakt med oss:

Forfatter  Gunnar Jerman 99 56 47 67
Markedssjef Astrid Dalaker Steenberg   24 14 69 05   99 69 19 50
Markedskonsulent    Bente Skuggedal    24 14 69  03  90 16 19 44

     
                  

For anmeldereksemplar og omslagsbilde, ta kontakt Bodil Skogli på tlf. 24 14 69 06 eller
på e-post:
bodil.skogli@schibstedforlagene.no