Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Nasjonal konferanse om miljøteknologi

Statens forurensningstilsyn inviterer til konferanse i Oslo den 23. november der de spør: Hva skal til for at Norge skal bli en miljøteknologinasjon?

Det bilde_192x141.jpg (7389 bytes)internasjonale markedet for miljøteknologi vokser kraftig, og Regjeringen vil at Norge blir et foregangsland på miljøteknologi. Den 23. november blir det debatt om hvordan Norge skal lykkes med en slik satsning.


Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) som har tatt initiativ til en nasjonal konferanse om Norge som miljøteknologinasjon. I løpet av året har SFT blant annet gjennomgått norske miljøteknologisatsninger de siste 15 årene, og vurdert faktorer som påvirker utvikling og bruk av miljøteknologi. Foreløpige konklusjoner fra dette arbeidet er en del av programmet under konferansen i Oslo onsdag 23. november.


- Smartere bruk av ressurser
Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) åpner konferansen. Hun vil at Norge skal bli et foregangsland innen grønn innovasjon og bærekraftig produksjon.
- Miljøteknologi er rett og slett smartere bruk av ressurser. Det gir fordeler både for miljøet og for bedriftene, sier Bjørnøy. Hun er spesielt opptatt av at ressursrike Norge skal kunne bidra til å forbedre miljøet og redusere fattigdom i utviklingsland.
- Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer har høy kompetanse innen avfalls-, vann- og energiteknologi som kan komme til nytte også internasjonalt, sier Bjørnøy.


NHO ønsker et nasjonalt løft
Næringslivets Hovedorganisasjon (NH0) ønsker et nasjonalt løft for å komme opp på samme nivå som våre naboland Sverige og Danmark.
- Norge er ikke best i klassen, men vi kan bli det, sier avdelingsdirektør Inger Aarvig i NHO. Hun vil formidle NHOs budskap under konferansen 23. november.
- Et viktig skritt vil være å få offentlige og private aktører til å trekke i samme retning mot felles mål. Dette vil gi norske bedrifter og kunnskapsmiljøer økt slagkraft i det internasjonale markedet, sier Aarvig.


- Salgbar vare
Også LO har engasjert seg for at miljøteknologi skal bidra til norsk verdiskapning.
- Norske bedrifters kunnskap om miljøvennlig produksjon er salgbar vare, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes. LO vil også innlede under miljøteknologikonferansen.
- Renere teknologier er avgjørende for en helse- og miljøforsvarlig vekst i land som Kina, India og det tidligere Øst-Europa. I Europa satses det nå milliarder av euro på miljøteknologutvikling, og Norge må ikke falle av lasset, sier Sundnes.


For mer informasjon:
Program og påmelding til konferansen 23. november


Kontaktpersoner:
SFT: Prosjektleder Per Døvle, 22 57 34 37, per.dovle@sft.no
NH0: Avdelingsdirektør Inger Aarvig, 91 60 20 66, inger.aarvig@nho.no
LO: Rådgiver Halvor Wøien, 23 06 16 08, halvor.woien@lo.no