Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS)

IKTPLUSS er Forskningsrådets store satsing på IKT-forskning og –innovasjon. Satsingen inkluderer både grunnleggende og anvendt forskning, forskningsbasert innovasjon og formidling og implementering av resultater.

  • Satsingens hovedmål er å styrke kvalitet og øke dristighet og relevans i norsk IKT-forskning ved å koble FoU-investeringene med nasjonale forutsetninger og behov for IKT-forskning og innovasjon.

Programmet har hovedfokus på følgende IKT-faglige områder: "Kompleksitet og robusthet", "Data og tjenester overalt" og "Et trygt informasjonssamfunn". Det er et mål å få fram kunnskap og teknologi som skal bidra til IKT-løsninger som fremmer økt produktivitet og effektivitet. Samtidig skal programmet bidra til løsninger på viktige samfunnsutfordringer som helse og omsorg, samfunnssikkerhet, offentlige tjenester og energi og miljø.

IKTPLUSS organiserer forskningsinnsatsen i fire investeringsområder der hvert av dem representerer ulike effekter og målsettinger:

  • IKT-GRENSELAND skal bidra til rekruttering og stimulere til tverrfaglig, og grenseprengende IKT-forskning som får fram flere banebrytende innovasjoner
  • IKT-FRONT skal gjennomføre grunnleggende IKT-forskning på relevante forskningstema og bidra til bygge kapasitet og robuste forskningsmiljøer
  • IKT-VEKST skal koble forskning med anvendelse og bidra til vekst og innovasjon i IKT-næringen, øvrig næringsliv og offentlig sektor
  • IKT-FYRTÅRN skal adressere viktige samfunnsutfordringer ved styrke forskningsinnsatsen på områder der utnyttelse av IKT og IKT-forskning har et særlig stort verdiskapingspotensial

Alle utlysninger vil adressere ett eller flere av programmets mål:

  • Innen 2025 skal satsingen ha utviklet noen sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer som opererer i forskningsfronten og innenfor satsingens prioriterte forskningstema
  • Innen 2025 skal satsingen ha fått frem radikale og grensesprengende prosjekter som tilfører dristighet og nye muligheter
  • Innen 2025 skal satsingen ha bidratt til økt rekruttering til IKT-faget, styrket forskerutdanningen og tilgangen til etterspurt arbeidskraft
  • Innen 2025 skal satsingen ha tatt frem nye innovative IKT-baserte produkter og løsninger som bidrar med verdiskaping på noen sentrale samfunnsutfordringer
  • Innen 2025 skal satsingen ha bidratt til at nye innovative produktivitets- eller effektivitetsforbedrende IKT-løsninger blir implementert og tatt i bruk i næringslivet og offentlig sektor
 

Related news

Latest news

Feeding the future with AKVA

AKVA group has seen a strong market response to the new AKVAconnect feeding system, released late 2016 into the Chilean market. Customer feedback has been very positive resulting in a strong increase in sales.

The Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase II will be managed by GreenPowerMonitor monitoring solutions

The project forms part of the larger 1 GW Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park

CHALET AND CHALETINO, OAK FLOORING OF EXCEPTIONAL LENGTH AND WIDTH

Chalet and Chaletino from BOEN is parquet flooring made with exceptionally wide and long planks of the finest timber.

Fire in Vestdavit offices – Possible disruption of service

Vestdavit and all staff would like to express sincere thanks for the inquiries and good wishes sent to us by our industry partners,

TechnipFMC and DOF Subsea announce delivery of Sk

Technip FMC and DOF Subsea announce the delivery of Skandi Búzios and commencement of contract with Petrobras.

DNV GL Receives APS’s Supplier of the Year Award

DNV GL has been awarded Arizona Public Service Company (APS) 2017 Supplier of the Year Award for Customer Service in recognition of its work helping APS deliver the Solutions for Business energy efficiency program.

DNV GL advises on GBP 210 million investment for three new UK wind farms

DNV GL advises respected lenders, including Santander, on their GBP 210 million investment in a new 151 MW onshore wind portfolio.

Semcon Initiative for more Women as Engineers

In a new survey, half of the young women who want to study technology say that they lack female role models. With a mentoring programme for high schools and the browser extension Re-Search, technology company Semcon hopes ...

Akvaplan-niva and Roscongress Sign Agreement For Cooperation

Akvaplan-niva and Roscongress sign agreement for cooperation between Arctic Frontiers and Arctic: Territory of Dialogue.