Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (MATFONDAVTALE)

Generelle føringer for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)) innebærer å følge opp de landbrukspolitiske målene i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords. Det er i Prop. 127 S (2014-2015) lagt føringer for bruk av forskningsmidler over jordbruksavtalen 2016. Det vises også til jorbruksavtale fremforhandlet i 2016 med føringer for bruk av forskningsmidler over jordbruksavtalen i 2017.

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter er opprettet i henhold til lov om forskningsavgift på landbruksprodukter og skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter. Midlene kommer inn til fondet via forskningsavgift både på norskproduserte og importerte landbruksprodukter. Styret gjør vedtak på grunnlag av egne forskrifter.

Forskningsmidler over jordbruksavtalen skal bidra til å dekke opp avtalepartenes (Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag) behov for forskning og utvikling. Styret gjør vedtak på grunnlag av egne retningslinjer.

Det er et tett samarbeid mellom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og BIONÆR. Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) utlyses som en fellesutlysning gjennom BIONÆRs programsider.

 

Related news

Latest news

PRESS RELEASE: Servogear to propel Asian built windfarm vessels

The contract with Cheoy Lee Shipyards was signed in Q2 2018.

SERVICEBULLETIN: Grease filling of the propeller system

SERVICEBULLETIN 180921: Grease filling of the propeller system

FILM: The world´s first HD220 gearbox returns for an overhauling

The gearbox has been operating flawlessly for more than 20.000 hours...

Øveraasen delivers machine number 66 to New York

Totally over the last ten years, 

DNV GL commission worlds largest industrial explosion chamber at Spadeadam Research and Testing

The chamber supports not only a joint industry project ...

DNV GL celebrates double win at Lloyd’s List Asia Pacific Awards

We would like to thank all of the judges and Lloyd’s List for these awards,

WITH OR WITHOUT SKIRTINGS?

A theme that often comes back to me while working with new customers is the flooring,

Heating cable segment officially transferred to ØS Varme

Øglænd System AS’s future strategy will be focused on the sale...

Genesis is celebrating its 30th anniversary

TechnipFMC’s market-leading engineering and advisory company,