Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Findexa skal profilere norske bedrifter mot utlandet

I samarbeid med Norges Eksportråd skal Findexa gi norske eksportbedrifter enda bedre profilering ute. Selskapet kjøper 51 prosent av Index Publishing AS.

(30.09.03) I samarbeid med Norges Eksportråd skal Findexa gi norske Findexa.jpg (9785 bytes)eksportbedrifter enda bedre profilering ute. Selskapet kjøper 51 prosent av Index Publishing AS.

Findexa AS
Telenors offisielle katalogutgiver
Postboks 6705 Etterstad
0609 Oslo
Kontoradresse:
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo
Telefon: 815 44 418
Telefaks: 22 77 10 01
www.findexa.no
www.bizKit.no


Org.nr NO 963 815 751 MVA
Bankgironr. 7058 06 37165

 

Kontaktpersoner:
Gro Ismar
Informasjonssjef Findexa
Mob.: 908 72 505

Wenche Holen
Viseadm. dir, Findexa
Mob. 913 20 457


Henrik Ulven
Daglig Leder, Index Publishing
Mob. 900 34 360
www.index.no

Index Publishing er ansvarlig for en av de de viktigste markedsføringskanalene for norsk industri i utlandet, og deres publikasjoner benyttes aktivt av Norges Eksportråd, Norges ambassader, NHO, SND og mange bransjeforeninger.

- Vi kjøper 51 prosent av Index for å styrke vår satsing innen området business-to-business. I løpet av det siste året har vi utvidet tjenestespekteret til BizKit, som er vår merkevare i dette segmentet. Vår satsing i Index er en naturlig forlengelse av denne strategien. Med kompetansen og ressursene til Index skal vi sammen skape og utvikle enda bedre tjenester. Dette vil ytterligere styrke norsk næringslivs muligheter internasjonalt, sier viseadm. direktør i Findexa Wenche Holen.
 
Index Publishing sine viktigste produkter er publiseringsserien Norway Exports og Norges offisielle eksportportal, norwayexports.no. Produktene er vel ansette og godt innarbeidede i markedet. 

- Vi vil styrke vår posisjon innen internasjonal profilering av norsk næringsliv og norske bedrifter. Findexa er en naturlig partner fordi de setter oss i stand til å gjøre norsk næringsliv enda bedre kjent, sier Henrik Ulven  som fortsetter som daglig leder i Index Publishing også etter oppkjøpet.

Gevinster
Etter salget vil Norges Eksportråd sitte igjen med 34 prosent av selskapet.  Henrik Ulven vil eie de resterende 15 prosentene.

- At en kommersiell aktør som Findexa kommer inn på eiersiden betyr en ytterligere profesjonalisering av det arbeidet vi gjør for norske bedrifter ute, sier viseadm. direktør i Norges Eksportråd Finn Aamodt.
Ledelsen i Index Publishing og BizKit har sterkt sammenfallende syn på hva slags tjenester som kan tilbys markedet.

- Vi vil øke verdien for norwayexports.no gjennom at utenlandske brukere på bizkit.no kanaliseres dit. Samtidig vil dette gi BizKit enda et ben å stå på.  Dette vil verdiøke opplevelsen både for våre brukere og kunder, sier Holen.


Fakta om Findexa AS
Findexa AS gir ut merkevarene Telefonkatalogen™, Gule Sider®, Ditt Distrikt™ og BizKit®.  elskapet er et av Norges største selskaper innen media- og informasjonsvirksomhet. Bedriften har en sterk stilling innen områdene bruker- og annonsørbetalte kataloger, databaseformidling og elektroniske medieprodukter. I 2002 hadde selskapet en omsetning på vel 2,059 milliarder kroner. Selskapet har totalt 3 200 ansatte i inn- og utland.

Fakta om Index Publishing
Index Publishing ble etablert i 1996 som et deleid selskap ved siden av Norges Eksportråd. Selskapets tjenestespekter omfatter Norway Exports og norwayexports.no, samt profileringstjenester mot utlandet for norske bedrifter og fagbøker, gavebøker og internettprodukter. Selskapet er markedsleder innen sitt segment og hadde en omsetning i 2002 på 9.3 millioner. Selskapet har åtte fast ansatte, samt  frilansskribenter. Publiseringsserien Norway Exports trykkes på flere språk og kommer i et årlig opplag på over 100.000. Nortade.com ble etablert i 1996 og  inneholder informasjon om 3.200 norske bedrifter og har 20.000 månedlige besøkende, i hovedsak fra utlandet.