Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

EU-nettverk til Horisont2020 (DIV-INT)

Forskningsrådet ønsker å støtte etablering og drift av flere nye EU-nettverk fra 2016. Overordnet mål er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av god praksis og utvikling av allianser.

Formålet med EU-nettverk
EU-nettverk skal styrke norsk deltagelse i Horisont 2020 gjennom arbeid for

  • økt kompetanse på EU sitt forskningsprogram H2020 blant nettverkets medlemmer og i den regionen eller innenfor den tematikken nettverket blir satt opp for
  • bedre samarbeid mellom nøkkelaktører
  • læring og deling av god praksis i mobiliseringsarbeidet, både innad i og mellom nettverkene, og med samarbeidspartnere
  • Utvikling av allianser som kan gå inn i internasjonale konsortier, der det er mulig eller hensiktsmessig

Forskningsrådet ser nettverkene som viktige støttespillere for det mobiliseringsarbeidet Rådet selv gjør til norsk deltagelse i Horisont 2020.

 

Related news

Latest news

From stamp to screen: DNV GL issues over 50,000 electronic certificates

Since the launch in mid-October 2017, DNV GL has issued approximately 50,000 certificates, 

THERMO-TRANSIT FURTHER STRENGTHENS THE COMPANYS GROWTH

THERMO-TRANSIT FURTHER STRENGTHENS THE COMPANYS GROWTH BY APPOINTING JESPER HANSEN AS CHAIRMAN AND JAKOB HOLM AS CEO.

New Zealand Navy turns to Vestdavit for hands-on experience

Since 2000, Vestdavit has supplied 14 davits for seven NZ Navy vessels.

DNV GL and AEP Ohio win Energy Award for helping new energy efficient technology in ultra-low temperature freezers reach the market

Stirling ultra-low temperature freezers now ENERGY STAR certified

New 4K Displays Enable Cutting-Edge Multi-Data Fishing Vessel Bridge Solution from Furuno Norway

Newbuild Danish trawler 'Gitte Henning' first to benefit from large-format, ultra high definition bridge display innovation.

New DNV GL class notations aim to improve stern tube bearing performance

In the “Shaft align” class notations and the revised main class requirements for single stern tube bearing installations,

DNV GL provides due diligence to institutional lenders for investment in 659 MW Walney offshore wind project

Through DNV GL’s technical assessment to the group of lenders,

Welcome to the new service centre in Rørvik!

OK Marine will sell and offer service of its recognized cleaning fish products.

DNV GL boosts investment in 3D printing with establishment of Global Additive Manufacturing Centre of Excellence in Singapore

Through the newly established centre, DNV GL is running the recently announced collaboration with Sembcorp Marine,