Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Bedriftsprosjekter - Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRIBEDRIFT)

Hovedmålet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet.

Hvorfor bedriftsprosjekt?
Midlene skal orientere bedrifter som har liten erfaring med forskning, mot å bruke mer forskning i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid. I et VRI bedriftsprosjekt må bedriften samarbeide med et FoU-miljø. Sammen skal de ta tak i utfordringer som krever ny kunnskap og søke å løse disse gjennom mindre FoU-oppgaver. Utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester er mål for bedriftsprosjektene. Prosjektene kan også være forprosjekter for å få til dette på litt lengre sikt.  

Bedriften søker sin regionale VRI-satsing om bedriftsprosjektmidler via denne utlysningen hos Forskningsrådet. VRI er regionalisert, det vil si at den enkelte region har sine satsingsområder og prosjekter. Søkere må derfor ta kontakt med sin regionale VRI-satsing for nærmere informasjon før søknad sendes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related news

Latest news

Light control for increased fish welfare

Aurora SUBLed Combi 1350 is a dimmable underwater light with a unique combination of blue, green and ultra violet LED light in one unit.

SAR Celebrates 2nd anniversary in Kuwait

SAR Celebrates 2nd anniversary of operation in Kuwait.

SAR AS Celebrates 30 years of operation!

The history of SAR goes 50 years back to the late 1960s with the company Septik Tank Co. 

Ready to conquer the world with Hansen Protection Helicopter pilot suits

In 2017, for the first time in the history of helicopter sport, the World Cup in Helicopter Races is going to be held. It is going to take place in 7 countries, and starts on Friday April 7th in Konakovo, Russia.

SeaBass Fisherman's Work / Flotation Suit

SeaBass is a waterproof, buoyant work suit for anyone working on or around water.

Improved Surface Rescue Preparedness can Save Lives

A significant part of the Norwegian fire and rescue services lack good apparel for use in surface rescue operations. This can mean the loss of valuable time in rescue operations in water, and experts now call for a change ...

Historical contract for Norwater AS!

The excitement was at its height at Norwater AS in Høylandsbygd on Wednesday last week. The company signed its biggest contract in history, in strong competition with both Norwegian and foreign competitors. The order book ...

Export Credit Norway Finances Production of Ready-to-use Therapeutic Foods in South Africa

Since being founded in 1948, the Norwegian company GC Rieber Compact has developed into a leading supplier of ready-to-use therapeutic foods to customers such as Doctors Without Borders, the Red Cross, the World Food Progr...

Peru Corporate Day

On 26th September, Oslo Chamber of Commerce will for the first time receive a technological business delegation from Peru to Norway, led by PROMPERÚ.