Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

norwayexports.no er blitt et viktig hjelpemiddel for internasjonal profilering av norsk næringsliv uttaler Nærings- og handelsministeren.

I anledning pressekonferansen fredag 22. april under relanseringen av norwayexports.no - Norges offisielle handelsportal, uttalte Nærings- og handelsminister Børge Brende seg svært positiv til portalen som et viktig profileringsverktøy for norsk næringsliv.

hydrolift_nortrade200x146.jpg (10550 bytes)
Presentasjon av norwayexports.no og Hydrolift.
hydrolift_nortrade200x150.jpg (6347 bytes)
Nærings- og handelsminister Børge Brende sammen med Hydrolifts Bård Eker.
hydrolift_nortrade200x149.jpg (9173 bytes)
Fra venstre Aslak Olseth (Hydrolift), Henrik Ulven (Index Publishing, Bjørn-Morten Rist (Index Publishing) & Bård Eker (Hydrolift).
I anledning pressekonferansen fredag 22. april under relanseringen av norwayexports.no - Norges offisielle handelsportal, uttalte Nærings- og handelsminister Børge Brende seg svært positiv til portalen som et viktig profileringsverktøy for norsk næringsliv.

 ”Vi lever i en verden med økende globalisering, og vi trenger verktøy som kan hjelpe oss til å nå ut til det internasjonale markedet. norwayexports.no er et slikt verktøy. Portalen er et viktig hjelpemiddel i internasjonaliseringen av norsk næringsliv fordi den gir unike muligheter for utenlandske bedrifter til på en rask og enkel måte å komme i kontakt med relevante norske bedrifter. Samtidig har norske bedrifter en unik mulighet til å få vist seg frem i utlandet,” uttalte nærings- og handelsministeren.

Anledningen for pressekonferansen var at norwayexports.no ble relansert med nytt design og forbedret funksjonalitet. Lanseringen ble avholdt hos båtprodusenten Hydrolift som har mottatt flere interessante henvendelser som følge av sitt medlemskap på portalen.

norwayexports.no er et avansert informasjonsverktøy der man enkelt finner frem til 3500 norske bedrifters produkter og tjenester innenfor 32 ulike bransjer. Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge og Index Publishing AS, og benyttes daglig av Innovasjon Norges utekontorer samt ambassader for å markedsføre norsk eksport. norwayexports.no har nærmere 100 000 besøkende hver måned, hvorav 85 prosent av disse er fra utlandet.

RELEVANTE LINKER


Den offisielle norske handelsportalen:
http://www.norwayexports.no/

Nyhet fra Nærings- og handelsdepartementet:
http://odin.dep.no/nhd/norsk/aktuelt/nyheter/024151-210009/dok-bn.html

Pressemelding fra Hydrolift AS:
http://www.hydrolift.com/news/news_nortrade220405.asp?image=1