Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Transport 2025 (TRANSPORT)

Transport 2025 skal ha et systemisk perspektiv på helheten i transportsystemet. Programmet omhandler transport på vei, jernbane, sjø og luftfart, og inkluderer persontransport og næringstransport. Helheten i transportsystemet og behovet for endring har vært viktige føringer for en ny og samlet satsing innenfor transport.

Transport 2025 skal bidra til ny kunnskap og innovasjoner for utviklingen av fremtidens transportsystemer. Programmet skal videre bidra til et mer bærekraftig transportsystem innenfor økonomiske, sosiale og miljømessige rammer. Kunnskap generert gjennom programmet skal bidra til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og et pålitelig, sikkert og universelt transportsystem til glede for samfunnet og den enkelte. 

Hovedmål:
Transport 2025 skal å bidra med kunnskap og løsninger for utviklingen av et helhetlig og framtidsrettet transportsystem for å dekke næringslivet og samfunnets behov for effektiv og bærekraftig transport.

Faglige delmål:

  • en innovasjonsdrevet transportsektor,
  • et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljø, og
  • et transportsystem for framtidsrettet by- og regionalutvikling.

Strategiske delmål:

  • å utvikle verdensledende forskningsmiljøer på transportområdet i Norge,
  • at resultater fra forskning og utvikling (FoU) blir tatt i bruk,
  • økt samspill mellom utdanning, forskning og attraktive karrieremuligheter på transportområdet,
  • at programmet og forskningen på transport blir godt kjent hos relevante FoU-miljøer, aktuelle brukere, myndigheter og andre, og

å utnytte mulighetene for effektivt samspill mellom norsk og internasjonal forskning, spesielt når det gjelder EUs rammeprogrammer – herunder spesielt forskningsprogrammet Horisont 2020 der transport er et prioritert område.

 

Related news

Latest news

PRESS RELEASE: Servogear to propel Asian built windfarm vessels

The contract with Cheoy Lee Shipyards was signed in Q2 2018.

SERVICEBULLETIN: Grease filling of the propeller system

SERVICEBULLETIN 180921: Grease filling of the propeller system

FILM: The world´s first HD220 gearbox returns for an overhauling

The gearbox has been operating flawlessly for more than 20.000 hours...

Øveraasen delivers machine number 66 to New York

Totally over the last ten years, 

DNV GL commission worlds largest industrial explosion chamber at Spadeadam Research and Testing

The chamber supports not only a joint industry project ...

DNV GL celebrates double win at Lloyd’s List Asia Pacific Awards

We would like to thank all of the judges and Lloyd’s List for these awards,

WITH OR WITHOUT SKIRTINGS?

A theme that often comes back to me while working with new customers is the flooring,

Heating cable segment officially transferred to ØS Varme

Øglænd System AS’s future strategy will be focused on the sale...

Genesis is celebrating its 30th anniversary

TechnipFMC’s market-leading engineering and advisory company,