Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Transport 2025 (TRANSPORT)

Transport 2025 skal ha et systemisk perspektiv på helheten i transportsystemet. Programmet omhandler transport på vei, jernbane, sjø og luftfart, og inkluderer persontransport og næringstransport. Helheten i transportsystemet og behovet for endring har vært viktige føringer for en ny og samlet satsing innenfor transport.

Transport 2025 skal bidra til ny kunnskap og innovasjoner for utviklingen av fremtidens transportsystemer. Programmet skal videre bidra til et mer bærekraftig transportsystem innenfor økonomiske, sosiale og miljømessige rammer. Kunnskap generert gjennom programmet skal bidra til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og et pålitelig, sikkert og universelt transportsystem til glede for samfunnet og den enkelte. 

Hovedmål:
Transport 2025 skal å bidra med kunnskap og løsninger for utviklingen av et helhetlig og framtidsrettet transportsystem for å dekke næringslivet og samfunnets behov for effektiv og bærekraftig transport.

Faglige delmål:

  • en innovasjonsdrevet transportsektor,
  • et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljø, og
  • et transportsystem for framtidsrettet by- og regionalutvikling.

Strategiske delmål:

  • å utvikle verdensledende forskningsmiljøer på transportområdet i Norge,
  • at resultater fra forskning og utvikling (FoU) blir tatt i bruk,
  • økt samspill mellom utdanning, forskning og attraktive karrieremuligheter på transportområdet,
  • at programmet og forskningen på transport blir godt kjent hos relevante FoU-miljøer, aktuelle brukere, myndigheter og andre, og

å utnytte mulighetene for effektivt samspill mellom norsk og internasjonal forskning, spesielt når det gjelder EUs rammeprogrammer – herunder spesielt forskningsprogrammet Horisont 2020 der transport er et prioritert område.

 

Related news

Latest news

Use Lamiflex for faster heating cable installation

The heating floor is placed directly underneath the wooden floor,

DNV GL partners with the EU and Government of India to bring offshore wind to the Indian market

the world’s largest resource of independent energy experts...

Food safety: ISO 22000:2018 has been published

The landscape for food safety and food chains is transforming.

Celebrates 30 amazing years

After 30 years in business, AKVA group’s subsidiary Plastsveis welcomed employees, 

New Catapult Centers for us

Bergen Technology Transfer, 

HM King Harald and HM Queen Sonja visited Sørfold

Elkem Salten met Their Majesties King Harald and Queen Sonja of Norway

TechnipFMC and DOF Subsea announce the delivery of Skandi Recife and commencement of contract with Petrobras

Skandi Recife has state of the art pipelay and marine technology. 

DOF Subsea awarded FPSO hook-up contract in the Atlantic region

DOF Subsea has been awarded ...

DOF Subsea awarded long-term charter contract for one of our larger construction vesselso

DOF Subsea has been awarded...