Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Transport 2025 (TRANSPORT)

Transport 2025 skal ha et systemisk perspektiv på helheten i transportsystemet. Programmet omhandler transport på vei, jernbane, sjø og luftfart, og inkluderer persontransport og næringstransport. Helheten i transportsystemet og behovet for endring har vært viktige føringer for en ny og samlet satsing innenfor transport.

Transport 2025 skal bidra til ny kunnskap og innovasjoner for utviklingen av fremtidens transportsystemer. Programmet skal videre bidra til et mer bærekraftig transportsystem innenfor økonomiske, sosiale og miljømessige rammer. Kunnskap generert gjennom programmet skal bidra til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og et pålitelig, sikkert og universelt transportsystem til glede for samfunnet og den enkelte. 

Hovedmål:
Transport 2025 skal å bidra med kunnskap og løsninger for utviklingen av et helhetlig og framtidsrettet transportsystem for å dekke næringslivet og samfunnets behov for effektiv og bærekraftig transport.

Faglige delmål:

  • en innovasjonsdrevet transportsektor,
  • et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljø, og
  • et transportsystem for framtidsrettet by- og regionalutvikling.

Strategiske delmål:

  • å utvikle verdensledende forskningsmiljøer på transportområdet i Norge,
  • at resultater fra forskning og utvikling (FoU) blir tatt i bruk,
  • økt samspill mellom utdanning, forskning og attraktive karrieremuligheter på transportområdet,
  • at programmet og forskningen på transport blir godt kjent hos relevante FoU-miljøer, aktuelle brukere, myndigheter og andre, og

å utnytte mulighetene for effektivt samspill mellom norsk og internasjonal forskning, spesielt når det gjelder EUs rammeprogrammer – herunder spesielt forskningsprogrammet Horisont 2020 der transport er et prioritert område.

 

Related news

Latest news

New barge to Målsøval Fiskeoppdrett

Akva Master 320 Classic is a modern feed barge optimized for efficient operations.

Supply chain management survey indicates greater pressure on companies to demonstrate sustainability

Companies are struggling to take efficient action across their supply chains, while facing increased demands from stakeholders.

From stamp to screen: DNV GL issues over 50,000 electronic certificates

Since the launch in mid-October 2017, DNV GL has issued approximately 50,000 certificates, 

THERMO-TRANSIT FURTHER STRENGTHENS THE COMPANYS GROWTH

THERMO-TRANSIT FURTHER STRENGTHENS THE COMPANYS GROWTH BY APPOINTING JESPER HANSEN AS CHAIRMAN AND JAKOB HOLM AS CEO.

New Zealand Navy turns to Vestdavit for hands-on experience

Since 2000, Vestdavit has supplied 14 davits for seven NZ Navy vessels.

DNV GL and AEP Ohio win Energy Award for helping new energy efficient technology in ultra-low temperature freezers reach the market

Stirling ultra-low temperature freezers now ENERGY STAR certified

New 4K Displays Enable Cutting-Edge Multi-Data Fishing Vessel Bridge Solution from Furuno Norway

Newbuild Danish trawler 'Gitte Henning' first to benefit from large-format, ultra high definition bridge display innovation.

New DNV GL class notations aim to improve stern tube bearing performance

In the “Shaft align” class notations and the revised main class requirements for single stern tube bearing installations,

DNV GL provides due diligence to institutional lenders for investment in 659 MW Walney offshore wind project

Through DNV GL’s technical assessment to the group of lenders,