Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

BIONÆR - bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR)

BIONÆRs tematiske avgrensning er jordbruks-, skogbruks- og naturbaserte verdikjeder samt sjømat og marin biomasse, fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument. Tematikk knyttet til kretsløpstankegangen i bioøkonomien står sentralt innenfor programmet.

Hovedmål

BIONÆR skal utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene.

Delmål

1. Styrke og utvikle:

  • kunnskap og kompetanse for eksisterende og nye biobaserte næringer og tilhørende forvaltning
  • forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og forvaltning

2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid. 
 

3. Bidra til verdikjede- og kretsløpstankegang i mat- og andre biobaserte næringer
 

4. Øke næringenes og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenkende samspill og kommunikasjon.

 

Related news

Latest news

Important message at the “AKVAculture Day”

We won’t be able to create growth unless we can handle the industry’s challenges.

Visit from the Ministry of Trade Industry and Fisheries

The Ministry visited in order to learn more about the industry. 

Sohome's new 2018 catalogue is out

Sohome has produced a brand new catalogue. 

Servogear propelled ‘Future of The Fjords’ – Ship of the Year at SMM

The world’s largest maritime trade fair, 

Rapid electrification and rise of wind and solar drive massive expansion and automation of power grids, DNV GL finds

The report forecasts continuing rapid electrification, 

DOF Subsea awarded Frame Agreement and several short-term contracts

The Atlantic region has been awarded a Frame Agreement...

The world’s energy demand will peak in 2035 prompting a reshaping of energy investment

The electrification trend is already enveloping the automotive industry.

DNV GL forecasts gas capital expenditure boost to fuel the energy transition

While DNV GL’s model predicts global oil demand to peak in 2023,

Energy transition offers innovators a competitive edge through “carbon robust” ship designs

The energy transition is undeniable,” says Remi Eriksen