Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

PES2020 - prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020)

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020. Konkurransen om midler er stor, og utforming av gode søknader krever kunnskap, tid og ressurser. PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter

Hvilke H2020-programmer skal PES2020 dekke:
Du kan søke om PES2020-midler dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra følgende programmer:

HORISONT2020
Excellent Science

European Research Council (ERC)
Future and Emerging Technologies (FET)
Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development
Research Infrastructures (including e-Infrastructures)

Competitive Industries
Leadership in enabling and industrial technologies : ICT, nanotechnologies, advanced materials, biotechnologies, advanced manufacturing and processing, space.

Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Science with and for Society
Formidling, mobilitet, kjønnsperspektivet, etikk

Spreading excellence and widening participation
Utjevning av regionale ulikheter innen F&U&I, Samhandling med strukturfondene

InnovFin - EU-finansiering for innovatører

I tillegg kan du få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som mottar finansiering fra H2020 (dersom Norge deltar):

EUROSTARS
Active and Assisted Living Programme (AAL)
Joint Technology Initiatives (JTI)
COST (opprettelse av nytt nettverk)
Utlysninger fra ERA-NET eller JPI-er dersom disse delfinansieres fra H2020. 
Andre EU-initiativer enn de som er nevnt her støttes ikke med PES-midler. 

 

Related news

Latest news

New CCO at Steinsvik

Per Ivar has many years’ experience within strategy, 

DNV GL at Posidonia 2018: Clear skies ahead as DNV GL announces new emission reduction notation

As the 2020 IMO sulphur cap on fuel draws closer,

DNV GL releases first cyber security class notations

The Cyber secure class notations have three different qualifiers:

Chairman of IACS satisfied with association’s achievements, emphasises the importance of being agile

In an industry undergoing rapid change, 

Chairman of IACS satisfied with association’s achievements, emphasises the importance of being agile

In an industry undergoing rapid change, 

The best self-test is done by somebody else

So many detectors, so little time. 

Huge ambitions for AKVA Marine Services

Last year we had a turnover of NOK 117 million,

New Catapult Centers for us

The Katapult Centers offer specialized testing facilities,

Prototech's space activities in Dagens Næringsliv

Some of our many space activites were included in an article