Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

PES2020 - prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020)

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020. Konkurransen om midler er stor, og utforming av gode søknader krever kunnskap, tid og ressurser. PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter

Hvilke H2020-programmer skal PES2020 dekke:
Du kan søke om PES2020-midler dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra følgende programmer:

HORISONT2020
Excellent Science

European Research Council (ERC)
Future and Emerging Technologies (FET)
Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development
Research Infrastructures (including e-Infrastructures)

Competitive Industries
Leadership in enabling and industrial technologies : ICT, nanotechnologies, advanced materials, biotechnologies, advanced manufacturing and processing, space.

Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Science with and for Society
Formidling, mobilitet, kjønnsperspektivet, etikk

Spreading excellence and widening participation
Utjevning av regionale ulikheter innen F&U&I, Samhandling med strukturfondene

InnovFin - EU-finansiering for innovatører

I tillegg kan du få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som mottar finansiering fra H2020 (dersom Norge deltar):

EUROSTARS
Active and Assisted Living Programme (AAL)
Joint Technology Initiatives (JTI)
COST (opprettelse av nytt nettverk)
Utlysninger fra ERA-NET eller JPI-er dersom disse delfinansieres fra H2020. 
Andre EU-initiativer enn de som er nevnt her støttes ikke med PES-midler. 

 

Related news

Latest news

PRESS RELEASE: Servogear to propel Asian built windfarm vessels

The contract with Cheoy Lee Shipyards was signed in Q2 2018.

SERVICEBULLETIN: Grease filling of the propeller system

SERVICEBULLETIN 180921: Grease filling of the propeller system

FILM: The world´s first HD220 gearbox returns for an overhauling

The gearbox has been operating flawlessly for more than 20.000 hours...

Øveraasen delivers machine number 66 to New York

Totally over the last ten years, 

DNV GL commission worlds largest industrial explosion chamber at Spadeadam Research and Testing

The chamber supports not only a joint industry project ...

DNV GL celebrates double win at Lloyd’s List Asia Pacific Awards

We would like to thank all of the judges and Lloyd’s List for these awards,

WITH OR WITHOUT SKIRTINGS?

A theme that often comes back to me while working with new customers is the flooring,

Heating cable segment officially transferred to ØS Varme

Øglænd System AS’s future strategy will be focused on the sale...

Genesis is celebrating its 30th anniversary

TechnipFMC’s market-leading engineering and advisory company,