Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

PES2020 - prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020)

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020. Konkurransen om midler er stor, og utforming av gode søknader krever kunnskap, tid og ressurser. PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter

Hvilke H2020-programmer skal PES2020 dekke:
Du kan søke om PES2020-midler dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra følgende programmer:

HORISONT2020
Excellent Science

European Research Council (ERC)
Future and Emerging Technologies (FET)
Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development
Research Infrastructures (including e-Infrastructures)

Competitive Industries
Leadership in enabling and industrial technologies : ICT, nanotechnologies, advanced materials, biotechnologies, advanced manufacturing and processing, space.

Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Science with and for Society
Formidling, mobilitet, kjønnsperspektivet, etikk

Spreading excellence and widening participation
Utjevning av regionale ulikheter innen F&U&I, Samhandling med strukturfondene

InnovFin - EU-finansiering for innovatører

I tillegg kan du få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som mottar finansiering fra H2020 (dersom Norge deltar):

EUROSTARS
Active and Assisted Living Programme (AAL)
Joint Technology Initiatives (JTI)
COST (opprettelse av nytt nettverk)
Utlysninger fra ERA-NET eller JPI-er dersom disse delfinansieres fra H2020. 
Andre EU-initiativer enn de som er nevnt her støttes ikke med PES-midler. 

 

Related news

Latest news

New barge to Målsøval Fiskeoppdrett

Akva Master 320 Classic is a modern feed barge optimized for efficient operations.

Supply chain management survey indicates greater pressure on companies to demonstrate sustainability

Companies are struggling to take efficient action across their supply chains, while facing increased demands from stakeholders.

From stamp to screen: DNV GL issues over 50,000 electronic certificates

Since the launch in mid-October 2017, DNV GL has issued approximately 50,000 certificates, 

THERMO-TRANSIT FURTHER STRENGTHENS THE COMPANYS GROWTH

THERMO-TRANSIT FURTHER STRENGTHENS THE COMPANYS GROWTH BY APPOINTING JESPER HANSEN AS CHAIRMAN AND JAKOB HOLM AS CEO.

New Zealand Navy turns to Vestdavit for hands-on experience

Since 2000, Vestdavit has supplied 14 davits for seven NZ Navy vessels.

DNV GL and AEP Ohio win Energy Award for helping new energy efficient technology in ultra-low temperature freezers reach the market

Stirling ultra-low temperature freezers now ENERGY STAR certified

New 4K Displays Enable Cutting-Edge Multi-Data Fishing Vessel Bridge Solution from Furuno Norway

Newbuild Danish trawler 'Gitte Henning' first to benefit from large-format, ultra high definition bridge display innovation.

New DNV GL class notations aim to improve stern tube bearing performance

In the “Shaft align” class notations and the revised main class requirements for single stern tube bearing installations,

DNV GL provides due diligence to institutional lenders for investment in 659 MW Walney offshore wind project

Through DNV GL’s technical assessment to the group of lenders,