Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Marie Skłodowska-Curie Actions (H2020-MSCA)

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge deltar som fullt medlem. Programmet fokuserer innsatsen på tre felter:

  • Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer (MSCA), fremtidsteknologier (FET) og infrastruktur ligger.
  • Konkurransedyktig næringsliv. Her finner man nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, avanserte materialer og produksjon, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
  • Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje delen i Horisont 2020. Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt.

Mål for Marie Skłodowska-Curie Actions:
Marie Skłodowska-Curie Actions bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer. Forskermobilitet er essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions. Ordningene er åpne for søknader fra alle fagfelt, og er tematisk helt bottom-up.

 

Related news

Latest news

Use Lamiflex for faster heating cable installation

The heating floor is placed directly underneath the wooden floor,

DNV GL partners with the EU and Government of India to bring offshore wind to the Indian market

the world’s largest resource of independent energy experts...

Food safety: ISO 22000:2018 has been published

The landscape for food safety and food chains is transforming.

Celebrates 30 amazing years

After 30 years in business, AKVA group’s subsidiary Plastsveis welcomed employees, 

New Catapult Centers for us

Bergen Technology Transfer, 

HM King Harald and HM Queen Sonja visited Sørfold

Elkem Salten met Their Majesties King Harald and Queen Sonja of Norway

TechnipFMC and DOF Subsea announce the delivery of Skandi Recife and commencement of contract with Petrobras

Skandi Recife has state of the art pipelay and marine technology. 

DOF Subsea awarded FPSO hook-up contract in the Atlantic region

DOF Subsea has been awarded ...

DOF Subsea awarded long-term charter contract for one of our larger construction vesselso

DOF Subsea has been awarded...