Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Marie Skłodowska-Curie Actions (H2020-MSCA)

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på drøye 70 milliarder euro i perioden 2014-20. Norge deltar som fullt medlem. Programmet fokuserer innsatsen på tre felter:

  • Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer (MSCA), fremtidsteknologier (FET) og infrastruktur ligger.
  • Konkurransedyktig næringsliv. Her finner man nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, avanserte materialer og produksjon, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
  • Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje delen i Horisont 2020. Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt.

Mål for Marie Skłodowska-Curie Actions:
Marie Skłodowska-Curie Actions bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer. Forskermobilitet er essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions. Ordningene er åpne for søknader fra alle fagfelt, og er tematisk helt bottom-up.

 

Related news

Latest news

Midt-Norsk Havbruk and Plastsveis enter into agreement to build smolt facility

“We have followed the development of technology for smolt production carefully for several years,

DNV GL launches on-demand, web-based forecasting at WindPower 2017

Energy traders and plant operators gain online access to hourly forecast data at plant and regional level...

International Quality Awards announced

The Chartered Quality Institute (CQI) launches a series of quality awards designed to recognize the contribution of quality professionals across the globe.

Record prices generate record operating profit

In Q1 2017 Lerøy Seafood Group (LSG) reported operating profit

New Land Based Contract

AKVA group secures new Land Based contract with Midtnork Havbruk

Offshore Wind Energy 2017, London

Oglaend System will exhibit at the Offshore Wind Energy 2017 from 6.-8. June at ExCel London. Visit us at stand N-K30.

Closed at May 17th

Seacat Liberty (YN 81) has been launched

Seacat Services latest fleet addition, Seacat Liberty, was launched May 12th, 2017.

DNV GL starts Joint Industry Project to improve assessment of site condition data for offshore wind farms

DNV GL invites industry partners to start a Joint Industry Project (JIP)..