Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Nanoteknologi og avanserte materialer (NANO2021)

Mål for programmet
NANO2021 skal bidra til å løfte den nasjonale kunnskapsbasen på nanoteknologi og avanserte materialer til et høyt internasjonalt nivå. Basert på nanoteknologi og avansert materialer skal det utvikles fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger som møter samfunnets og næringslivets behov.

Bakgrunn for programmet
Forskningsrådet hadde i perioden 2002-2011 en strategisk satsing på nanoteknologi og funksjonelle materialer gjennom det Store programmet NANOMAT. Etter en bred planleggingsprosess ble NANO2021 etablert som et Stort program i 2012 og er Forskningsrådets strategiske satsing innenfor nanovitenskap, nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer med 10-års virketid til og med 2021.

Innretning og utdyping
NANO2021 står sentralt for å realisere målene i "Lange linjer - kunnskap gir muligheter (Forskningsmeldingen), og for å følge opp nasjonal FoU-strategi for nanoteknologi 2012-2021 som peker ut grunnleggende kunnskapsutvikling, innovasjon og kommersialisering og ansvarlig teknologiutvikling som tre områder for offentlig innsats.

Gjennom en konsentrert og helhetlig forskningsinnsats skal NANO2021 bidra til langsiktig og vedvarende forskningsinnsats innenfor teknologiområdet og samtidig videreutvikle den kompetanse, kvalitet og kapasitet som er bygget opp de senere år. Ny kunnskap og nye løsninger som ellers ikke lett lar seg realisere, skal etableres ved å kople langsiktig grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon på tvers av FoU-aktører, interessenter, disipliner og faggrenser. Som Stort program bruker NANO2021 et bredt spekter av Forskningsrådets prosjekttyper og strategiske tiltak for å realisere målene. Se programplanen for ytterligere utdyping av delmål (side 8), strategiske prioriteringer (side 9) og tematiske prioriteringer (side 12)
 

 

Related news

Latest news

Over 45,000 businesses risk EU energy fines for non-compliance

The previous compliance date of 5th December 2015,

“An Incredibly reliable net cleaning system”

Our predator nets are prone to fouling with scallops and mussels,

“An Incredibly reliable net cleaning system”

Good knowledge enables the customer to get the most out of the product. 

DNV GL initiates energy storage standard for Australia

DNV GL will lead the project and prepare a draft proposal for the standard,

Kvale acts for foreign ship owners in a direct action case

The case is against a Norwegian P&I underwriter and the alleged tortfeasor following a collision in the Singapore strait. Recently, the Supreme Court rendered a verdict on the issue of whether Norwegian courts hav...

Kvale recognized by IAM Patent 1000 2018

Kvale's IP-team receives great review from IAM Patent 1000 "The world's leading patent professionals 2018". 

Positive winds at the SeaWork International trade fair

- This is the place to be,

DNV GL and Brodosplit sign class contract for Quark polar expedition vessel

Quark has a long history of civilian polar exploration.

Elkem sustainability magazine 2017 and GRI report for 2017 is ready

Corporate social responsibility is one of the building...