Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

44 mill. kroner til nye Transport 2025 prosjekter

Det omsøkte beløpet var på 208 mill. kroner. Mange av søknadene hadde høy kvalitet. Programstyret besluttet derfor i møtet 25. februar å øke rammen for tildeling med inntil 25 % som er øvre grense for slike tillegg. I programstyremøtet fikk seks prosjekter bevilgning for til sammen 44. mill. kroner.

 

 

Prosjektnummer Prosjekttittel Søker

246864

Managing transport safety in the context of global competition

SINTEF

246862

EmX 2025 - an R&D base for reduced exhaust emissions in the Norwegian marine transportation sector

NTNU

246826

Frost protection of roads and railways

NTNU

246836

Urban passenger mode shift and cross modal demand effects

TØI

246825

Methods for dynamic, integrated transportation planning technology

SINTEF

246856

Exploring the potential for making sea containers go all the way (A-Z) through the supply chain

Møreforskning

 

Søknader til Transport 2025 som ikke er nevnt i listen, er ikke gitt bevilgning.

 

Mer informasjon vil komme under søknadsresultater.
Tilbakemelding til søkere vil bli sendt ut fra uke 11.

 

 

 

Related news

Latest news

Midt-Norsk Havbruk and Plastsveis enter into agreement to build smolt facility

“We have followed the development of technology for smolt production carefully for several years,

DNV GL launches on-demand, web-based forecasting at WindPower 2017

Energy traders and plant operators gain online access to hourly forecast data at plant and regional level...

International Quality Awards announced

The Chartered Quality Institute (CQI) launches a series of quality awards designed to recognize the contribution of quality professionals across the globe.

Record prices generate record operating profit

In Q1 2017 Lerøy Seafood Group (LSG) reported operating profit

New Land Based Contract

AKVA group secures new Land Based contract with Midtnork Havbruk

Offshore Wind Energy 2017, London

Oglaend System will exhibit at the Offshore Wind Energy 2017 from 6.-8. June at ExCel London. Visit us at stand N-K30.

Closed at May 17th

Seacat Liberty (YN 81) has been launched

Seacat Services latest fleet addition, Seacat Liberty, was launched May 12th, 2017.

DNV GL starts Joint Industry Project to improve assessment of site condition data for offshore wind farms

DNV GL invites industry partners to start a Joint Industry Project (JIP)..